Svensk-engelsk oversættelse af "döpa"


Mente du:dopa
SV

"döpa" engelsk oversættelse

SV döpa
volume_up
[döpte|har döpt] {verbum}

1. "förrätta dop (av)"

döpa
volume_up
to baptise {vb.} [brit.eng.]
döpa

Synonymer (svensk) for "döpa":

döpa

Eksempelsætninger "döpa" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet räcker inte att bara omgruppera och döpa om de stödprogram som vi redan har.
It is not enough to simply regroup and rename the support programmes we already have.
SwedishAlternativet bör vara att döpa om de nuvarande fredsbevararna till ”brottsbevarare”.
The alternative should be to rename these current peacekeepers 'criminality keepers'.
SwedishJag börjar känna att det snart är dags att döpa om betänkandet till "Uppskjutandet" !
I shall begin to feel that this report should be renamed: "The deferral" !
SwedishVi skulle döpa om de regionala rådgivande kommittéerna till regionala förvaltningsråd.
We would rename regional advisory councils as regional management councils.
SwedishJag börjar känna att det snart är dags att döpa om betänkandet till " Uppskjutandet "!
I shall begin to feel that this report should be renamed: " The deferral "!
SwedishOm du vill kan du också döpa om de båda undermenyposterna (klicka på dem med höger musknapp).
You can rename the two submenu items if you want (by right-clicking the items).
SwedishEtt annat konkret förslag är att döpa gator och torg i våra städer efter Neda Agha-Soltan.
Another tangible proposal is to name streets or squares in our cities after Neda Agha-Soltan.
SwedishDu kan visserligen använda de fördefinierade nivåerna, men inte döpa om eller radera dem.
Though this layer can be used, it cannot be renamed or deleted.
SwedishSlutligen så är tanken att britterna och irländarna skulle behöva döpa om sin mjölkchoklad skrattretande.
Finally, the idea that the British and Irish should have to rename their milk chocolate is ludicrous.
SwedishOm jag kunde ändra nämn på betänkandet skulle jag döpa det efter dem och alla som har arbetat med mig.
If I could change the name of the report, I would name it after them and all those who have worked with me.
SwedishOm vi kunde döpa kvällens debatt och ge den en rubrik skulle vi säga att det var en debatt om solidaritet.
Mr President, if we could christen this evening's debate and give it a title, we would say it is a debate about solidarity.
SwedishTänker kommissionsledamoten helt enkelt döpa om det sjätte europeiska industriella initiativet till ”kärnenergiinitiativet”?
Will the Commissioner rename the sixth European industrial initiative simply the 'nuclear energy initiative'?
SwedishHar ni funderat på att döpa om dem?
SwedishOm vi vill återvinna folkets förtroende måste vi göra mer än att bara ompaketera och döpa om Lissabontexten och försöka få igenom den.
To regain the confidence of our peoples, we must do more than just re-badge and rename the Lisbon text and try to push ahead.
SwedishVad vill du döpa den till?
SwedishAtt döpa om övergångsregleringen till det definitiva systemet är därför oacceptabelt.
With the current system this is impossible, and it is therefore unacceptable simply to convert the transitional regime into a definitive system.
SwedishOm vi inte blåser nytt liv i unionen så snart som möjligt blir vi tvungna att döpa om den ouppfyllda Lissabonstrategin till den ”europeiska tragedin”.
Unless we breathe new life into the Union as soon as possible, we shall have to rename the unfulfilled Lisbon strategy as the ‘European tragedy’.
SwedishVi kan inte säga till människor och etniska grupper i andra länder att de ska döpa om sitt språk för att andra länder inte tycker om det de valt att kalla det.
We cannot tell people and ethnic groups in other countries to rename their language because other countries do not like what they call it.
SwedishVi måste sedan återställa förtroendet i fråga om Afrika genom att öka finansieringen men inte genom att återanvända officiellt bistånd och döpa om det till kolfonder.
We must then restore confidence with regard to Africa by increasing funding, but not by recycling official aid and renaming it 'carbon' funds.
SwedishOm vi inte blåser nytt liv i unionen så snart som möjligt blir vi tvungna att döpa om den ouppfyllda Lissabonstrategin till den ” europeiska tragedin ”.
It happened in spite of the will of the poorer EU10, which were willing to accept a compromise even at the cost of losses for the sake of reaching an agreement.