Svensk-engelsk oversættelse af "dricka"

SV

"dricka" engelsk oversættelse

volume_up
dricka {fæl.køn}
EN

SV dricka
volume_up
{fælleskøn}

dricka (også: dryck, glas, rus, klunk)
volume_up
drink {substantiv}
Hennes make och deras vän fick inte beställa något att dricka med motiveringen att de var araber.
Her husband and the friend were refused a drink on the grounds that they were " Arabic '.
Hennes make och deras vän fick inte beställa något att dricka med motiveringen att de var araber.
Her husband and the friend were refused a drink on the grounds that they were "Arabic' .
Från en reklamskylt uppmanade hon alla förbipasserande att dricka mjölk.
There was a poster of her urging all the passers-by to drink milk.

Synonymer (svensk) for "dricka":

dricka

Eksempelsætninger "dricka" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDe allvarliga konsekvenserna av att dricka alkohol under graviditeten är dock mindre kända.
Less well known are the serious consequences of drinking alcohol when pregnant.
SwedishMan säger att man, kanske, kan få galna ko-sjukan genom att dricka mjölk.
People are saying that it might be possible to contract mad cow disease by drinking milk.
Swedish" Detta dricksglas " fortsatte Mauro, " är till för att dricka vatten ur.
'This glass, ' continued Mr Mauro, 'is used for drinking water.
SwedishDet är inte förekomsten av tillsatsen, det är det faktum att katten inte borde dricka öl.
It is not the presence of the additive, it is the fact that the cat should not be drinking beer.
Swedish"Detta dricksglas" fortsatte Mauro, "är till för att dricka vatten ur.
'This glass,' continued Mr Mauro, 'is used for drinking water.
SwedishVi borde överlåta det åt konsumenterna att välja vad de ska dricka.
We should trust consumers to enjoy whatever drinks they choose.
SwedishDet är i familjen man lär sig att dricka det och dricka det med måtta.
Drinking wine, and drinking sensibly, is something that we learn in the family context as we grow up.
SwedishOm det inte finns något att diskutera så behöver vi inte sitta här och dricka kaffe i en timme.
If that is not the case, then we should not be required to sit here drinking coffee for an hour.
SwedishEra barn kommer att dricka mjölk i skolan, frukost och lunch.
Your kids will be having milk at school, breakfast and lunch.
SwedishDumma mödrar som blev ännu elakare när de slutade dricka.
Stupid mothers who got even meaner when they stopped drinking.
SwedishDetsamma gäller det mesta i livet, att äta och dricka, precis som för motion, idrott och frisksport.
The same applies to most things in life: to eating and drinking just as to exercise, sport and fitness.
SwedishDet finns inget straff för personliga saker som att dricka.
There is no punishment on personal things like drinking.
SwedishEtt förbud mot marknadsföring av alkoholhaltiga drycker kommer inte att hindra människor från att dricka.
A ban on advertising alcohol will not stop people drinking.
SwedishRedan nu är det färre och färre människor som vet vad som är värt att dricka, av vilka skäl och vid vilka tillfällen.
There are already fewer and fewer people who know what it is worth drinking, why and when.
SwedishDet står klart att det behövs snabba åtgärder för att avråda ungdomar och gravida kvinnor från att dricka alkohol.
Obviously, measures are needed quickly to dissuade youngsters and pregnant women from drinking.
SwedishFörtryck av kvinnor är bra, att dricka alkohol är dåligt.
Oppression of women is good, drinking alcohol is bad.
SwedishJag fick följande svar: "Vi är pensionärer som älskar att äta gott, äta biffstek och dricka Brunello di Montalcino.
They replied: "We are pensioners who like to eat well, to eat steak with Brunello di Montalcino wine.
SwedishJag fick följande svar: " Vi är pensionärer som älskar att äta gott, äta biffstek och dricka Brunello di Montalcino.
They replied: " We are pensioners who like to eat well, to eat steak with Brunello di Montalcino wine.
SwedishMan fortsätter att dricka vodka som förut och därtill även vin, det vill säga totalkonsumtionen ökar.
Vodka continues to be drunk as before, and on top of that there is wine. In other words, total consumption is increasing.
SwedishOm man ser på konsumentvanor är till exempel det som kallas för binge drinking [att dricka sig berusad] vanligt bland britterna.
The British, for instance, seen in terms of consumer habits, are what is called binge drinkers.