SV

driv- {adjektiv}

volume_up
Här var det tydligt, att rådet är en drivande kraft i den globala miljöpolitiken.
It was clear there that the Council is a driving force in global environmental policy.
Kommissionen bör vara speluppläggare, inspiratör och en drivande kraft för hela laget.
It should be the playmaker, the inspiration and the driving force of the team.
Konsolidering drivs av starka kommersiella påtryckningar.
There are strong commercial pressures driving consolidation.

Synonymer (svensk) for "driv":

driv
Swedish
driva

Eksempelsætninger "driv-" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishFortsätt med det goda arbetet och driv på de isländska myndigheterna ännu mer.
Keep up the good work and push the Icelandic authorities even further.
SwedishNi kommer att behöva all er övertalningsförmåga för att få in ett nytt driv i EU:s internationella handelspolitik.
You will need all your powers of persuasion to bring a new impetus to international trade policy in the EU.
Swedish"Driv en särskild administrativ zon."
Build -- run a special administrative zone.
Swedish(FR) ”Driv på i rätt riktning”.
(FR) 'press ahead in the right direction'.
SwedishDriv inte med mig.
SwedishSå, driv på EU:s konstitution om ni måste, men var på er vakt: ni ger näring åt den allmänna förbittringen, som kommer att blåsa sönder det europeiska bygget.
So, press ahead with the EU Constitution if you must, but be warned: you are fuelling public resentment, which will blow the European construction apart.
SwedishSå, driv på EU: s konstitution om ni måste, men var på er vakt: ni ger näring åt den allmänna förbittringen, som kommer att blåsa sönder det europeiska bygget.
So, press ahead with the EU Constitution if you must, but be warned: you are fuelling public resentment, which will blow the European construction apart.
SwedishDriv alltså igenom det som det österrikiska ordförandeskapet säger sig eftersträva, nämligen ett ambitiöst tjänstedirektiv som bidrar till ökat välstånd för oss alla.
We should, then, carry through what the Austrian Presidency says it is seeking, namely an ambitious Services Directive that contributes to increased prosperity for us all.