Svensk-engelsk oversættelse af "empiriskt"

SV

"empiriskt" engelsk oversættelse

SV empiriskt
volume_up
{adverbium}

empiriskt
När det gäller att skapa det europeiska området med frihet, säkerhet och rättvisa har vi trots allt alltid agerat empiriskt, och ibland drivit igenom nödvändiga frågor.
After all, in creating the European area of freedom, security and justice, we have always acted empirically, at times pushing matters through where necessary.
Den utmaning som vi är på väg att anta ligger därför i att hitta tillförlitliga indikatorer som är teoretiskt konsekventa, politiska relevanta och empiriskt mätbara.
The challenge we are preparing to embrace therefore lies in finding reliable indicators that are theoretically consistent, politically relevant and empirically measurable.

Eksempelsætninger "empiriskt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDetta är inte en synpunkt från eller en missuppfattning av en skeptiker, utan ett empiriskt faktum.
That is not a viewpoint or a sceptic's inaccuracy, it is an observational fact.
Swedish... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
SwedishMånga saker har kallats myter innan de bevisats empiriskt.
Lots of things are called myths prior to empirical verification.
SwedishMen Europeiska unionen har inte riktigt lyckats sätta sig in i migrationens realiteter på ett empiriskt fastställbart sätt.
But the European Union has not really succeeded in learning any lessons from its experiences of the reality of migration.
SwedishEmpiriskt sett mördade den fler människor än något annat system och Ukraina drabbades i oproportionerligt stor utsträckning.
In empirical terms, it murdered more people than any other political system, and disproportionately, those casualties were suffered by Ukraine.
SwedishDetta är en ofta framförd åsikt att detta skall skapa nya arbeten, men det finns inget som helst teoretiskt eller empiriskt stöd för detta.
The view is often expressed that this will create new jobs, but there is absolutely no theoretical or empirical evidence for this.
SwedishDet finns inget empiriskt belägg för att en stor våg av medborgare från de nya länderna kommer att översvämma Europeiska unionens gamla medlemsstater i jakt på arbete.
There is no empirical evidence that an immense wave of citizens from the new countries will flood into the old Member States of the European Union in search of work.