Svensk-engelsk oversættelse af "få ut"

SV

"få ut" engelsk oversættelse

SV få ut
volume_up
{verbum}

få ut (også: avbilda, tappa, vinna, ha)
Jag skall ut dig, Saruman, som poison tas ut från ett sår.
I shall draw you, Saruman, as poison is drawn from a wound.
Jag anser att den insikt som vi kan ut av läget i dag är kristallklar.
I think the lesson to be drawn from this commemoration is as clear as day.
Jag skulle också vilja veta när vi kommer att kunna lita på att alltid ut våra pensioner?
I would also like to ask when we will have the security of always being able to draw our pensions?
Det är inte vad vi kommer att ut av regeringskonferensen om saker och ting fortsätter på samma sätt.
This is not what we are going to get out of the IGC if things continue as they are.
Jag har fått några mycket snygga papper om vad vi gör, och vad vi kanske kan ut av det.
I have received many fine-sounding papers on what we are doing and what we might get out of it.
Vad vill vi ut av det här toppmötet?
What do we want to get out of this summit?

Lignende oversættelser "få ut" på engelsk

adjektiv
English
verbum
pronomen
English
ut adjektiv
English
ut adverbium
ut- adjektiv
English
UT substantiv
English
substantiv
English

Eksempelsætninger "få ut" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishFör säkerhets skull kan inte heller ombudsmannen begära att ut några handlingar.
Nor, for safety’s sake, can the Ombudsman obtain any documents he might request.
SwedishVårt mandat tvingar oss att lära oss att ut budskapet och förklara våra val.
Our mandate obliges us to learn to pass on the message and to explain our choices.
SwedishDenne skall skyddas från en tänkbar oförmåga att ut sin försäkringsersättning.
They are to be protected in the event of the insolvency of their insurance company.
SwedishDet kommer att driva på industrin att snabbt ut de här bilarna till konsumenterna.
That will exert pressure on the industry to get these cars to consumers quickly.
SwedishDe ströp henne, kastade henne i badkaret och försökte det att se ut som självmord.
They strangled her, threw her into the bath and tried to pretend it was suicide.
SwedishOch vi försökte och försökte och vi kunde inte riktigt någonting ut av det.
Well we tried and tried and we couldn't really get anything else out of it.
SwedishDet är så här skatteincitament kan användas för att ut nya modeller på vägarna.
This is how tax incentives can be used to get new models onto the streets.
SwedishFöljande sidor hjälper dig att planera och ut det mesta av ditt besök.
The following pages will make it easier to plan and get the best from your visit.
SwedishDet var föremål som ställdes ut, men man kan inte förbli opåverkad av dem.
Dear colleagues, I still would like to come back to the history of the Romany Gypsies.
SwedishVad krävs det för att rådet att peka ut en av de egna medlemsstaterna?
What does it take to get the Council to point the finger at one of its own members?
SwedishDetta skulle vara lösningen för att ut hälsosamma livsmedel på marknaden.
This will provide the solution to having healthy foodstuffs on the market.
SwedishJag anser att den insikt som vi kan ut av läget i dag är kristallklar.
I think the lesson to be drawn from this commemoration is as clear as day.
SwedishMålet i EU 2020-strategin är att ut 75 procent av alla kvinnor i arbete.
The objective of the EU 2020 strategy is to get 75% of all women on to the labour market.
SwedishDär är min hyfsat förstörda lerfalk, eftersom jag var tvungen att ut den ur formen.
There's my somewhat ruined Sculpey Falcon, because I had to get it back out of the mold.
SwedishFör att ut den mängden gas måste många hål borras under mycket kort tid.
To obtain this amount of gas, many boreholes have to be made in a very short space of time.
SwedishPå så sätt kan du vara säker på att ut det maxbelopp du har rätt till.
In this way, you are ensured of receiving the maximum benefits to which you are entitled.
SwedishMed så kallade ekoinnovationer kan biltillverkarna släppa ut ännu mer.
With so-called eco-innovations, car manufacturers are able to release even more emissions.
SwedishDe andra organen kan ta ut rimliga avgifter när så är lämpligt.
This is now satisfactorily reflected in the Commission proposal for the regulation.
SwedishDet finns helt andra sätt att ut finansiella medel till terrorister.
There are completely different ways of channelling funds to terrorists.
SwedishKommissionen arbetar hårt för att ut så mycket som möjligt ur det sjunde ramprogrammet.
The Commission is putting a lot of effort into making the most of FP7.