Svensk-engelsk oversættelse af "förbruka"

SV

"förbruka" engelsk oversættelse

SV förbruka
volume_up
{verbum}

1. generel

De största besparingarna kan åstadkommas genom att förbruka mindre energi.
The biggest savings are to be made if we consume even less energy.
I Europa håller vi på att på ett oansvarigt vis förbruka de ungas pensionsbesparingar.
In Europe, we are irresponsibly consuming the national insurance contributions of young people.
De ger stor flexibilitet eftersom de kan förbruka vätgas och andra bränslen såsom naturgas, etanol och metanol.
They provide great flexibility since they can consume hydrogen and other fuels such as natural gas, ethanol and methanol.
förbruka (også: tömma, utarma, göra slut på)
Problemet är att vi kommer att förbruka världens alla resurser.
The problem is that we are going to exhaust all the world's resources.
förbruka (også: använda, lägga ut)
förbruka (også: använda, visa, uttömma, utnyttja)
Det innebär att de måste resa längre, förbruka mer bränsle och tvingas landa sin fångst på andra marknader som kanske inte gynnar EU som helhet.
This means they have to travel further, use more fuel, and are being forced to land their catches in other markets, which may not necessarily benefit the European Union as a whole.
Dessa nya lyktor kommer att förbruka mindre ström än halvljus, för en av invändningarna till oss handlar om den energi som förbrukas genom att ha dem på under dagen.
These new lights will use less power than dipped headlights, because one of the objections made to us is about the energy used by having them on during the day.
Europa beräknas förbruka 500 miljarder kubikmeter gas per år. Enligt vissa prognoser kan denna förbrukning öka med upp till 30 procent under de närmaste 20 åren.
According to calculations, Europe uses 500 billion m³ of gas per year, and this demand may grow, according to certain analyses, by as much as 30% in the next 20 years.

2. militær

förbruka (også: försvaga)
volume_up
attrit {substantiv}

Synonymer (svensk) for "förbruka":

förbruka

Eksempelsætninger "förbruka" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishI Europa håller vi på att på ett oansvarigt vis förbruka de ungas pensionsbesparingar.
In Europe, we are irresponsibly consuming the national insurance contributions of young people.
SwedishEnbart rubriken i sig bör förbruka omkring tre minuter talartid.
The title in itself should take up about three minutes' speaking time.
SwedishEnbart rubriken i sig bör förbruka omkring tre minuter talartid.
The title in itself should take up about three minutes'speaking time.
SwedishVi kommer att få se radikala förändringar i EU:s sätt att producera och förbruka sin energi.
Mr President, there are going to be radical changes in the way the EU produces and consumes its energy.
SwedishJag oroar mig för att gå från kostnadsfördelning till kostnadsväxling om den budget vi måste förbruka är vårt problem.
I worry about moving from cost-sharing to cost-shifting if our concern is the budget we have to spend.
SwedishJag är hemskt ledsen om jag med det här talet har bidragit till att förbruka mer koldioxid än jag egentligen har rätt till.
I am very sad if this speech has resulted in my emitting more carbon dioxide than I am actually entitled to.
SwedishGenom att förbruka mindre energi och mindre bränsle kommer konsumenterna att kunna göra stora besparingar, särskilt med de nuvarande bränslepriserna.
By consuming less energy and less fuel, consumers will enjoy huge savings, especially at the current fuel prices.
SwedishParlamentet vill nu förbruka ännu mer offentliga medel, samtidigt som våra nationella regeringar måste göra nedskärningar i de offentliga utgifterna.
This Parliament now wants to spend even more public money, when our national governments are having to make reductions in public expenditure.
SwedishEfter vissa diskussioner - där vi tagit hänsyn till de oförenliga målen - har vi nu enats om att endast förbruka 20,32 procent, dvs. ytterligare 20 miljoner euro.
After some debate - and taking account of the conflict of aims - we have now agreed that we will only spend 20.32% - in other words, an additional EUR 20 million.
SwedishEuropa beräknas förbruka 500 miljarder kubikmeter gas per år. Enligt vissa prognoser kan denna förbrukning öka med upp till 30 procent under de närmaste 20 åren.
According to calculations, Europe uses 500 billion m³ of gas per year, and this demand may grow, according to certain analyses, by as much as 30% in the next 20 years.
SwedishJag hörde att i Förenade kungariket, för att det som betalades vid auktionen inte skall medföra förlust, måste varje man, kvinna och barn varje år förbruka 400 pund på telefonsamtal.
I have heard that in the United Kingdom, in order to find the money paid at auction, every man, woman and child will need to spend 400 pounds a year on telephone calls.
SwedishDessa nya lyktor kommer att förbruka mindre ström än halvljus, för en av invändningarna till oss handlar om den energi som förbrukas genom att ha dem på under dagen.
However, suggestions have been made that the Commission would prefer to delay adopting this proposal until publication of the mid-term review of the third road safety programme due in June.