Svensk-engelsk oversættelse af "fördom"


Mente du:fordom, fördöma
SV

"fördom" engelsk oversættelse

volume_up
fördom {fæl.køn}

SV fördom
volume_up
{fælleskøn}

volume_up
bias {substantiv}
Jag anser alltså att fördomen om korrelationen mellan låg skatt och låg arbetslöshet är alldeles för optimistisk.
I consider that the bias in favour of a correlation between lower taxes and lower unemployment is far too optimistic.
Problemet med att ha en teori är att din teori kan vara full med kognitiva fördomar.
The problems with having a theory is that your theory may be loaded with cognitive biases.
Kommissionen har för övrigt inte några fördomar mot initiativ från medlemsstaterna, framför allt när dessa ligger i linje med de prioriteringar som fastställts av Europeiska rådet i Tammerfors.
Furthermore, the Commission does not have any bias against initiatives by Member States, especially when such initiatives are in line with the priorities defined by the Tampere European Council.
fördom (også: generalisering, stereotyp)
volume_up
stereotype {substantiv}
Kontakter mellan människor är det bästa sättet att övervinna fördomar och negativa stereotyper och för att främja ömsesidig förståelse.
People-to-people links are the best way to overcome prejudice, negative stereotypes and to foster mutual understanding.
fördom (også: fördomsfullhet)
volume_up
prejudice {substantiv}
Det är dock en fördom, och därför är det felaktigt.
It is a prejudice, however, and therefore incorrect.
That too is nothing but prejudice.
Europa är så långt borta, säger de, och denna fördom ökar när politikerna här ansluter sig till dem.
Europe is so far away, they say, and this prejudice grows when politicians here join in.

Eksempelsætninger "fördom" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishI detta parlament kan ni uppenbarligen räkna med en välvillig fördom.
Mr President-in-Office of the Council, you can obviously count on this Parliament being predisposed in your favour.
SwedishDenna fråga får vi på gott och ont leva med under lång tid framöver, då vi tyvärr lever i en tid när det är lättare att spränga en atom än en fördom.
In this area, there is, of course, also a very important role for the political parties, the European Parliament and the non-governmental organisations.
SwedishSom jag redan haft anledning att understryka måste vi dock kämpa mot en allmänt spridd fördom: avreglering av järnvägstransporter innebär inte att säkerhetsstandarderna inte kan höjas.
This liberalisation will mean that any Community rail transport company will have fair and equal access to infrastructure in all the Member States for commercial ends.