Svensk-engelsk oversættelse af "förehavande"

SV

"förehavande" engelsk oversættelse

SV förehavande
volume_up
{neutrum}

förehavande (også: verksamhet, aktivitet, flit, energi)
volume_up
activity {substantiv}
Undersökningen av CIA: s eller någon annan underrättelsetjänsts aktiviteter kan inte förväntas bli något okomplicerat förehavande.
Investigating the activities of the CIA or any secret services was never going to be a straightforward exercise.
Undersökningen av CIA:s eller någon annan underrättelsetjänsts aktiviteter kan inte förväntas bli något okomplicerat förehavande.
Investigating the activities of the CIA or any secret services was never going to be a straightforward exercise.
förehavande (også: konkurrens, tävling, match, tävlan)
volume_up
competition {substantiv}

Synonymer (svensk) for "förehavande":

förehavande

Eksempelsætninger "förehavande" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDärför ber jag kommissionen att tänka över detta förehavande ännu en gång.
I would therefore ask the Commission to think again about this project.
SwedishDärför behöver vi snabbt få en konkretisering av hela detta förehavande.
We therefore urgently need more precise details of this entire project.
SwedishDärför ber jag kammaren vänligen att stödja detta förehavande.
That is why I would urge the House to support this initiative.
SwedishVi uppmanas att stödja den tyska regeringen i dess förehavande att slutbehandla paketet med Agenda 2000 i mars.
We are called upon to support the German Government's plan to conclude the Agenda 2000 package in March.
SwedishAvgörande för förverkligandet av detta äregiriga förehavande kommer att vara de nationella beslutsfattarnas framsynthet.
Decision makers at national level will have to be sufficiently far-sighted if this ambitious project is to succeed.
SwedishUndersökningen av CIA:s eller någon annan underrättelsetjänsts aktiviteter kan inte förväntas bli något okomplicerat förehavande.
Investigating the activities of the CIA or any secret services was never going to be a straightforward exercise.
SwedishUndersökningen av CIA: s eller någon annan underrättelsetjänsts aktiviteter kan inte förväntas bli något okomplicerat förehavande.
Investigating the activities of the CIA or any secret services was never going to be a straightforward exercise.
SwedishJag tror att detta förehavande redan skulle stöta på patrull på grund av praktiska problem, eller åtminstone avsevärt försvåras.
I believe this project is likely to fall foul of practical problems or that these will at least make things far more difficult.
SwedishJag välkomnar detta förehavande som en möjlighet att förenkla det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna och i synnerhet avvecklandet av gränsöverskridande rättsliga förfaranden.
I welcome this project as an opportunity to simplify judicial cooperation between Member States and, more importantly, to facilitate cross-border legal procedures.