Svensk-engelsk oversættelse af "flit"

SV

"flit" engelsk oversættelse

volume_up
flit {fæl.køn}
EN

"to flit" svensk oversættelse

SV

flit {fælleskøn}

volume_up
Cabrol har med sedvanlig energi och flit fullföljt sina extra förslag.
Mr Cabrol has pursued his extra proposals with his usual vigour and diligence.
Oomen-Ruijten påpekade mycket riktigt att det inte berodde på bristande flit hos kommissionen.
Mrs Oomen-Ruijten rightly pointed out that it was not as a result of any lack of diligence on the part of the Commission.
Jag vill först av allt tacka de föredragande för deras hårda arbete och flit i utarbetandet av dessa betänkanden.
Madam President, I should firstly like to congratulate the rapporteurs for their hard work and diligence in preparing the reports.
flit (også: nit, ihärdighet, trägenhet)
Jag vill först gratulera min kollega Lambert van Nistelrooij för hans flit och ledarskap inom detta mycket viktiga område.
Mr President, firstly I would like to compliment my colleague, Mr van Nistelrooij, for his industry and leadership in this very important area.
EN

to flit [flitted|flitted] {verbum}

volume_up
to flit (også: to flop, to flitter)
This will oblige even the qualified to flit between insecure jobs, alternating them with the inevitable unemployment.
Detta kommer att innebära att till och med att kvalificerade personer tvingas flaxa mellan osäkra arbeten och alternera dem med oundviklig arbetslöshet.

Synonymer (svensk) for "flit":

flit

Eksempelsætninger "flit" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishCabrol har med sedvanlig energi och flit fullföljt sina extra förslag.
Mr Cabrol has pursued his extra proposals with his usual vigour and diligence.
SwedishDetta ramdirektiv är också kronan på verket för vissa kollegers oavvända flit.
It is also the crowning glory of all the tireless hard work done by some of our colleagues.
SwedishMan har gjort det så här komplicerat med flit för att ingen ska kunna få grepp om vad som står i det.
It is deliberately this complicated so that no-one can get their head around what it contains.
Swedish50 procent sker med flit och små och medelstora företag väntar 50 procent längre än stora företag på att få sina betalningar.
50 % are deliberate and SMEs wait 50 % longer than big businesses to receive their pay.
SwedishOomen-Ruijten påpekade mycket riktigt att det inte berodde på bristande flit hos kommissionen.
Mrs Oomen-Ruijten rightly pointed out that it was not as a result of any lack of diligence on the part of the Commission.
SwedishMed sparsamhet och flit bygger man hus som slott.
With thrift and hard work you can build a palace.
SwedishFör närvarande vilseleds konsumenterna med flit.
Consumers are currently being deliberately misled.
SwedishDet är nästan så att man tror att de gör det med flit!
It could almost have been done on purpose!
SwedishMänniskorna lämnade oss säkert inte här med flit, -
The people didn't dump us here on purpose.
SwedishLåt oss vara sparsamma med medborgarnas förtroende för oss och förutom flit även iaktta sparsamhet.
Mr President, let us be thrifty, following the trust placed in us by our citizens, and apply thrift as well as hard work.
SwedishAntingen ignorerades den med flit, annars glömde kommissionens järnvägsentusiaster helt enkelt bort den i sin iver.
Either it was ignored deliberately or it was simply forgotten in the excitement of the rail enthusiasts in the Commission.
SwedishDet handlar i stället om att ni med flit fortsätter att försämra vår situation genom att godtyckligt spendera det lilla vi har kvar.
It is that you are carrying on wilfully, worsening our situation, wantonly spending what little we have left.
SwedishJag tror att det första exemplet på synvillor som används med flit var av da Vinci i den här anamorfiska bilden av ett öga.
I believe that the first example of illusions being used purposely was by da Vinci in this anamorphic image of an eye.
SwedishHon skulle aldrig gjort det med flit.
SwedishFru kommissionsledamot, om jag släpper ner 2 000 metallådor i havet med flit med en massa material i, då skulle jag bli åtalad.
Commissioner, if I drop 2 000 heavy metal boxes into the sea, deliberately, with a load of materials in, then I would be prosecuted.
SwedishJag vill först av allt tacka de föredragande för deras hårda arbete och flit i utarbetandet av dessa betänkanden.
Madam President, I should firstly like to congratulate the rapporteurs for their hard work and diligence in preparing the reports.
SwedishNej, jag kom med flit.
SwedishDu gjorde det med flit.
SwedishJag vill först gratulera min kollega Lambert van Nistelrooij för hans flit och ledarskap inom detta mycket viktiga område.
Mr President, firstly I would like to compliment my colleague, Mr van Nistelrooij, for his industry and leadership in this very important area.
SwedishJag generaliserar med flit, eftersom jag inte vill peka ut enskilda medlemsstater som vägrar uttrycka sin åsikt i denna viktiga fråga.
I am generalising on purpose because I do not wish to point the finger at individual Member States that refuse to express their opinion on this important issue.