Svensk-engelsk oversættelse af "flitig"

SV

"flitig" engelsk oversættelse

SV flitig
volume_up
{adjektiv}

1. generel

flitig (også: oförtruten)
flitig (også: aktiv, upptagen, livlig, sysselsatt)
volume_up
busy {adj.}
He knew they were busy little bees.
Enligt min mening har hon varit en idealisk kamrat och en idealisk kollega, flitig, direkt, hängiven.
In my opinion she has been a model comrade and a model colleague, diligent, direct, dedicated.
För några år sedan var de flitiga studenter vid Luleå tekniska universitet.
A few years ago, they were the diligent students at Luleå University of Technology.
Han tillhör de flitigare och mer hårt arbetande kommissionsledamöterna.
He is one of the more diligent and hard working commissioners.
flitig (også: uppriktig, ivrig, enträgen, allvarlig)
flitig (også: betydelsefull, betydande, ivrig, hög)
volume_up
great {adj.}
Den kommer att bli av stor betydelse, inte bara för de stora, utan också för de små och medelstora europeiska företagen som, det är jag övertygad om, flitigt kommer att utnyttja den.
This will be very important for large European enterprises but also for small and medium-sized European enterprises which will, I am sure, make great use of the resource.
flitig (også: alkoholhaltig, arbetsam, grym, häftig)
volume_up
hard {adj.}
Jag känner er som en duktig och flitig budgetkommissionär.
Commissioner, I know you to be a clever and hard-working budget Commissioner.
Han tillhör de flitigare och mer hårt arbetande kommissionsledamöterna.
He is one of the more diligent and hard working commissioners.
En ledamot i överhuset, Lord Simon, kunde direkt se hur hårt och flitigt vi arbetar i Europaparlamentet.
A member of the House of Lords, Lord Simon, could see at first hand how hard and diligently we work in the European Parliament.
Jag känner er som en duktig och flitig budgetkommissionär.
Commissioner, I know you to be a clever and hard-working budget Commissioner.
Han tillhör de flitigare och mer hårt arbetande kommissionsledamöterna.
He is one of the more diligent and hard working commissioners.
Miguélez Ramos är som ni vet vice ordförande i fiskeriutskottet och en av de mest hängivna och flitiga ledamöterna i detta utskott.
Mrs Miguélez Ramos is, as you know, the senior vice-chairman of the Committee on Fisheries and is one of the most dedicated and hard-working members of that committee.
flitig (også: arbetsam, ihärdig)
Vad hade hänt om min mor hade berättat för oss att Fides familj var fattig och flitig?
What if my mother had told us that Fide's family was poor and hardworking?
Jag känner er som en duktig och flitig budgetkommissionär.
Commissioner, I know you to be a clever and hard-working budget Commissioner.
Miguélez Ramos är som ni vet vice ordförande i fiskeriutskottet och en av de mest hängivna och flitiga ledamöterna i detta utskott.
Mrs Miguélez Ramos is, as you know, the senior vice-chairman of the Committee on Fisheries and is one of the most dedicated and hard-working members of that committee.
flitig (også: arbetsam, ihärdig, strävsam, idog)
We have all been very industrious.
Andra kan tycka att direktivet är ett tecken på flitigt arbete, en lyckad lagteknisk reparation men inte mer.
Others could say the directive is an industrious piece of work, a successful technical repair job on the legislation and no more than that.
flitig (også: mödosam)
flitig (også: oförtruten)
flitig (også: noggrann)

2. "verksam, (ivrigt) sysselsatt"

flitig (også: verksam, flitiga, aktiva, aktiv)
volume_up
active {adj.}

Synonymer (svensk) for "flitig":

flitig

Eksempelsætninger "flitig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishMan säger om er att ni är en passionerad och flitig cyklist.
You are said to be a keen and energetic cyclist.
SwedishMen efter flitig användning och tusen tvättar kändes de till slut riktigt bra. ~~~ Så efter många år gick jag för att köpa ett par nya jeans.
So I went to replace my jeans after years and years of wearing these old ones, and I said, you know, "I want a pair of jeans.
SwedishDomstolen är en flitig producent av gemenskapslagstiftning när parlamentet kommer till korta.
Next, the jurisdiction of the European Court of Justice, which is a factory of Community law when Parliament is at a loss, is extended.
SwedishLåt oss alltså, i stället för att förbjuda, föredra en mer flitig attityd, mer ihärdig och även mer blygsam vad gäller utbildning av ungdomar i våra länder.
So instead of bans, let us take a different attitude, a more difficult, more determined, more modest one, too: one of educating the youth in our countries.
SwedishJag säger detta i egenskap av en flitig besökare av arenan de Kuip, och jag vet att de Kuip har plats för handikappade supportrar, men inte för ett obegränsat antal.
I am saying this as a regular visitor to De Kuip Stadium and I know that there is space for disabled supporters at De Kuip, but not for an unlimited number.
SwedishDetta berodde inte på att hon inte skulle ha varit tillräckligt flitig, flit har hon verkligen haft i överflöd, utan snarare på att rådet inte har varit tillräckligt flitigt.
This was not due to a lack of diligence on her part, for that was, in fact, immense, but rather due to insufficient diligence on the part of the Council.
SwedishSedan mitt förra betänkande har den turkiska regeringen varit flitig och har med viss beslutsamhet antagit ett antal reformer av lagstiftningen.
   . – Mr President, since my previous report, the Turkish Government has not been idle and has, with some determination, adopted a number of reforms in legislation.