Svensk-engelsk oversættelse af "formgivning"

SV

"formgivning" engelsk oversættelse

SV formgivning
volume_up
{fælleskøn}

formgivning (også: layout)
volume_up
layout {substantiv}

Synonymer (svensk) for "formgivning":

formgivning
Swedish

Eksempelsætninger "formgivning" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishFör det tredje, konkret formgivning överlåter jag åt arbetsmarknadens parter.
Thirdly, legislation which leaves the specific shape and form of things to the social partners.
SwedishPolitikens formgivning måste ske så nära medborgarna som möjligt.
The policy should be drafted as closely to Europe' s citizens as possible.
SwedishPolitikens formgivning måste ske så nära medborgarna som möjligt.
The policy should be drafted as closely to Europe's citizens as possible.
SwedishSkyddet bör också upphöra när man slutar att tillverka en formgivning som saknar ersättning.
It should also lapse when a design that does not have a replacement ceases to be manufactured.
SwedishKandidatprogram i slöjd hantverk och formgivning
Bachelor’s Programme in Craft, Handicraft and Design
SwedishHär finns också kompetens inom projektledning, grafisk formgivning, webbdesign, foto och bildhantering.
We also retain expertise within project management, language services, graphic design, web design, photography and image editing.
SwedishVad anser kommissionen om effektiviteten i gemenskapens system för varumärken och formgivning inom gemenskapen?
What assessment has the Commission made of the effectiveness of the Community system for Community trade marks and designs?
SwedishJag kom riktigt nära formgivning igen.
SwedishInternationell registrering av formgivning är emellertid ofta en komplicerad och kostsam process, särskilt för de små och medelstora företagen.
Yet, the international registration of these designs is an often complicated and costly process, especially for SMEs.
SwedishAntagandet av detta betänkande kommer att stärka EU:s handelspotential när det gäller formgivning och tillverkning av rena fordon.
The adoption of this report will enhance the European Union's trade potential with regard to the design and manufacturing of clean vehicles.
SwedishFormgivning och materialval för Euro-mynten uppmärksammades av finansministerrådet för en första diskussion den 27 januari i år.
The shape and materials to be used in the Euro coin were discussed for the first time by the Council of the Union's finance ministers on 27 January.
Swedishkonst och formgivning
SwedishOm man vill propagera för den andra pelaren, finansierade pensionssystem, måste man också föra diskussionen om bestämmelsernas formgivning och kvalitet.
If you want to propagate the second-pillar, fully-funded pensions, you also have to lead the discussion about the structure and the quality of these schemes.
SwedishEuropaparlamentet har i Bryssel sitt säte i en byggnad som i sin formgivning, enligt min uppfattning i alla fall, är tydligt inspirerad av Capitolium i Washington.
The European Parliament resides in Brussels in a building which, in its design, at least to my mind, has clearly been inspired by the Capitol in Washington.
SwedishVi måste undvika en situation med " Europaautism" genom att koncentrera oss på en förnyelse av en institutionell formgivning som går hand i hand med innehållsmässigt samarbete.
We must avoid a situation of Europe-autism and therefore focus on innovative institutional restructuring which goes hand in hand with cooperation in the various fields of policy.
SwedishVi måste undvika en situation med " Europaautism " genom att koncentrera oss på en förnyelse av en institutionell formgivning som går hand i hand med innehållsmässigt samarbete.
We must avoid a situation of Europe-autism and therefore focus on innovative institutional restructuring which goes hand in hand with cooperation in the various fields of policy.
SwedishVi tycker särskilt att det är rätt att direktivet och förordningen läggs i linje med varandra för att ge ett så fullständigt system som möjligt med avseende på industriell formgivning i hela unionen.
In particular, we believe it is right that the directive and regulation line up to provide as seamless as possible a regime for the protection of industrial design across the Union as a whole.