Svensk-engelsk oversættelse af "fuska med"

SV

"fuska med" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "fuska med" i kontekst.

Lignende oversættelser "fuska med" på engelsk

fuska verbum
med substantiv
English
med adverbium
English
med præposition
English
med-
English
med. substantiv
English

Eksempelsætninger "fuska med" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishEU får helt inte med protokoll fuska sig förbi denna fråga.
The EU cannot just fiddle around with protocols on a matter like this.
SwedishSparsam hushållning är självklart nödvändig och stöds av oss, och det skall vi heller inte fuska med.
Naturally there is a need to budget carefully, we support this and should not try to get round it.
SwedishEn enda deklaration på ett enda beskattningsställe medför att möjligheterna att fuska minskar, med lägre kostnader till följd.
A single declaration in a single taxation location means less possible fraud and cost savings.
SwedishFolk utnyttjar t.ex. den rådande trögheten i systemet till att fuska med kostnadsersättningssystemet för vård i ett annat land.
For example, people exploit the current resulting inertia by manipulating the reimbursement system for cross-border care.
SwedishDessa är nationella produkter och vi kan inte fuska med dem genom att införa otydliga definitioner, vilket är precis vad vi har gjort här i dag.
These are national products and we cannot tinker with them by introducing ambiguous definitions, which is exactly what we have done today.
SwedishJag tål snart inte att höra att man i detta sammanhang ständigt hävdar att det går att fuska med detta, att bedrägeri är möjligt och så vidare.
I am slowly finding it intolerable that we are constantly, in this context, being told that there is the possibility of cheating, that there is room for fraud and so on.
SwedishFör att se till att man inte skall kunna fuska med de hastighetsbegränsande anordningarna och för att garantera att dessa fungerar väl är det nödvändigt med en ordentlig kontroll.
In order to ensure that speed limitation devices cannot be interfered with and in order to guarantee that they are maintained in proper working order, reliable inspection is needed.
SwedishÄr det möjligt att utesluta dem som ovedersägligen blivit tagna på bar gärning med att fuska från nästa granskning, då vi säkert inte vill ha sådana tjänstemän i kommissionen i framtiden?
Is there any means of excluding from the next test those who have been unmistakably caught circumventing the rules, because we surely do not want that kind of official in the Commission in future?

Andre ord i vores ordbog

Swedish
  • fuska med

Flere oversættelser i bab.las dansk-engelske ordbog.