Svensk-engelsk oversættelse af "fylla på"

SV

"fylla på" engelsk oversættelse

SV fylla på
volume_up
{verbum}

fylla på
Och vi har trålat bort dem mycket snabbare än vad våra naturliga system kan fylla dem.
And we've been trawling them down much faster than the natural systems can replenish them.
Detta är verkligen ett svårt beslut, men det är ett som vi måste ta innan vi kan anta någon som helst plan för att fylla torskbestånden.
This is certainly a difficult decision, but it is one we will have to take before we can adopt any kind of plan to replenish cod stocks.
Jag tänker särskilt på bankkontona som man omöjligen kan ta ut pengar ifrån utom för att göra kreditkortsbetalningar, vilka dock tvingar en att fylla sina reserver.
In particular, it is absolutely impossible to withdraw money from a bank deposit except by means of credit card transactions, and these transactions carry the obligation to replenish the reserve.
fylla på (også: tanka, driva, underhålla, understödja)
Inte bara det, man bygger extra tankar på lastbilarna för att kunna fylla så mycket att resan blir extra förtjänstgivande.
Not only that, but they attach additional tanks to their lorries so as to be able to fill up with enough fuel to make their journeys that much more profitable.
fylla på (også: tanka, fylla på med bränsle)
fylla på (også: fylla, ladda, lasta på, lasta)
fylla på
Ah, she intends to re-fill the tub.
Ett europeiskt adapterset finns redan, men enhetliga regler om möjligheten att fylla flaskorna finns däremot inte.
Although a European adapter set has been introduced, there are no uniform rules on possibilities for refilling.
Dessa system tillverkas i miljontal, risken för läckage är ökänd – jag har arbetskamrater hemma som har varit tvungna att fylla sina luftkonditioneringssystem två, tre eller fyra gånger.
These systems are produced in their millions, their leakability is notorious – I know of colleagues at home who have had to have their air conditioning systems refilled two, three or four times.

Lignende oversættelser "fylla på" på engelsk

fylla substantiv
fylla verbum
adjektiv
English
adverbium
English
præposition

Eksempelsætninger "fylla på" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishMan kan naturligtvis fylla hur mycket som helst i åtgärder som dessa, men är det vettigt?
Obviously, you can pour however much you like into something like this, but is it wise?
SwedishDe samhällsomfattande tjänsterna har en viktig funktion att fylla det området.
Universal service has a prime role to play in this regard.
SwedishAutofyll: Skapa en profil i Autofyll så kan du fylla i formulär Internet med ett enda klick.
AutoFill: Create an AutoFill profile to complete forms on the Internet with a single click.
Swedish. ~~~ Moppa golv, sopa golv, tömma skräp, fylla skåp.
They're the things you would expect: mop the floors, sweep them, empty the trash, restock the cabinets.
SwedishVi måste nu lägga ned stor möda att fylla dessa tomrum.
We now have to expend a great deal of effort on closing these gaps.
SwedishDetta förslag till direktiv från Europeiska kommissionen avser att fylla igen luckan detta område.
This European Commission proposal for a directive on this subject is designed to fill the gap in this area.
SwedishOm fem eller tio år kommer det återigen helt enkelt att finnas för få män för att fylla vakanserna olika nivåer.
In five to ten years, there will again simply be too few men to fill the vacancies at various levels.
SwedishDenna strategi går ut att fylla säkerhetsluckor, genom ett grundligt direktiv om allmän produktsäkerhet.
This approach is based precisely on filling the gap on safety, through a true General Product Safety Directive.
SwedishEtt europeiskt adapterset finns redan, men enhetliga regler om möjligheten att fylla flaskorna finns däremot inte.
Although a European adapter set has been introduced, there are no uniform rules on possibilities for refilling.
SwedishTill följd av detta misslyckande från regeringens sida kommer ministrarna att hoppas på modulering för att kunna fylla med pengar.
As a result of this failure by government, Ministers will look to modulation to top up this fund.
SwedishVi behöver bara fylla full tank.
The only thing left to do is fill them up with petrol.
SwedishDessutom borde man fylla de här resurserna för att skapa arbetstillfällen utanför tobaksproduktionen i de här regionerna.
Moreover, these resources should be topped up to create other jobs in these regions besides those in tobacco production.
SwedishEn genomsnittlig småföretagare lägger redan ned omkring 28 timmar per månad att fylla i blanketter till följd av lagstiftning.
An average small business owner already spends roughly 28 hours per month filling in forms as a result of legislation.
SwedishFabriken används enbart för att ge privata vinster till vissa maffiagrupper och för att fylla vissa politiska partiers kassaskrin.
It is used only for the private gain of certain mafia groups and as a source to fill the coffers of political parties.
SwedishDetta argument upphävs om skattepengar missbrukas till att fylla fickorna rika jordbrukare och multinationella jordbruksföretag.
This argument is cancelled out if tax money is misused to line the pockets of rich farmers and agricultural multinationals.
SwedishI så fall kan inte Google Chrome fylla i formulär dessa sidor.
Some websites prevent browsers from saving text that you've entered, so Google Chrome won't be able to complete forms on those sites.
SwedishKommande år hoppas jag att fylla sextio. En ålder som jag tidigare såg som en lugn väntan på pensionen.
Mr President, I hope to be 60 next year, an age at which I used to think that one could quietly wait for retirement, but nothing could be further from the truth.
SwedishJag säger det igen: för mycket tid slösas bort på administrativa uppgifter, att fylla i blanketter, möten och jag vet inte allt.
I will say it again: too much time is being wasted on administrative tasks, on filling in forms, on meetings and I do not know what else.
SwedishI stället för att fylla magarna de människor som bor där har den drivit dem i skuld och misslyckats med att lösa problemet med svält.
Far, too, from filling the stomachs of the people who live there, it has driven them into debt and has failed to solve the problem of famine.
SwedishStäda kontor och fylla hyllorna i varuhus är inga utmanande arbeten och i många fall knappast att föredra framför rollen som hemmafru.
Cleaning offices or stacking shelves in supermarkets are not demanding jobs, and, in many cases, not to be preferred to the role of housewife.