Svensk-engelsk oversættelse af "fylla upp"

SV

"fylla upp" engelsk oversættelse

SV fylla upp
volume_up
{verbum}

fylla upp (også: fylla, fyllas)
Men jag måste säga att vi sannerligen skulle kunna fylla upp fredagens föredragningslista om vi här ägnade oss åt alla fall av liknande former av diskriminering, framför allt de som grundas på kön...
I feel bound to say, however, that we could easily fill up Friday's agenda, if we were to deal with all existing similar cases of discrimination in this Chamber, especially those based on gender.

Lignende oversættelser "fylla upp" på engelsk

fylla substantiv
fylla verbum
upp adverbium
English
upp verbum
English
upp præposition
English

Eksempelsætninger "fylla upp" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishNu är man tvungen att fylla i upp till 1 800 enskilda betalningsuppdrag.
Now it has to fill out as many as one thousand eight hundred separate payment orders.
SwedishVi måste sluta att rycka upp häckar, fylla igen dammar och lägga betong över vattendrag.
We must stop tearing down our hedges, filling up our ponds and concreting over our waterways.
SwedishDet skulle krävas lika många människokroppar att fylla upp solen som det är atomer i en av oss.
It would take as many human bodies to make up the sun as there are atoms in each of us.
SwedishHur kommer kommissionen att under kommande år fylla upp den finansieringslucka som orsakats av det nu tidigarelagda budgetstödet?
How will the Commission fill the funding gap caused in future years by frontloading budget support now?
SwedishMargarete Auken, som inte är här för tillfället, har sagt att vi aldrig kommer att kunna fylla upp underskottet inom organdonationen.
Mrs Auken, who is not here at the moment, has said that we will never be able to fill the shortfall in organ donation.
SwedishHan reser sig, precis som Franco en gång i tiden, för att hindra kommunismens konfiskation, en kommunism som förberedde sig för att inrätta sina gulag och att fylla upp massgravarna.
He took a stand, like General Franco in the past, to avoid the grip of communism that, there as elsewhere, was preparing to set up its gulags and fill the mass graves.