Svensk-engelsk oversættelse af "fyller mig"

SV

"fyller mig" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "fyller mig" i kontekst.

Eksempelsætninger "fyller mig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Swedish. - (HU) Situationen i Mellanöstern fyller mig med oro.
in writing. - (HU) The situation in the Middle East fills me with anxiety.
SwedishFör ögonblicket är det en framtidsutsikt som fyller mig med onda aningar.
At the moment, it is a prospect that fills me with foreboding.
SwedishUtsikterna och diskussionen om vad som nu pågår i Ryssland fyller även i mig med en viss dysterhet.
The outlook and debate on what is currently happening in Russia prompt a measure of gloom in me too.
SwedishDet fyller mig med bestörtning att se att vi, efter Tibet och Kosovo, nu har hamnat på europeisk mark.
It fills me with dismay to note that, after Tibet and Kosovo, we have now arrived on European Union soil.
SwedishAvslutningsvis inbegriper dessa texter för första gången en väldigt betydelsefull social dimension, något som fyller mig med stort hopp.
Personally, I hope an appropriate agreement upholding the safety imperative will be reached on this matter.
SwedishAvslutningsvis inbegriper dessa texter för första gången en väldigt betydelsefull social dimension, något som fyller mig med stort hopp.
Lastly, for the first time these texts have a very significant social dimension to them, which fills me with great hope.
SwedishJag fyller mig till brädden.
SwedishDet fyller mig med en stor sorg.
I am filled with dismay, especially since I get the feeling that a number of today's speakers have some sympathy for the Serbian position.
SwedishDet fyller mig inte med glädje att stödja ett förslag som är så djupt kritiskt till situationen rörande de mänskliga rättigheterna i Pakistan.
Mr President, it gives me no great pleasure to be supporting a motion which is deeply critical of the human rights situation in Pakistan.
SwedishDenna slakt utförs till fördel för marknaden och storföretagen utan att någon som helst hänsyn tas till djurens välbefinnande, och det fyller mig verkligen med fasa.
This slaughter is carried out for the benefit of the market and of big business, without any store being set by animal welfare, and this really fills me with horror.
SwedishDetta fyller mig med oerhörd fasa och förskräckelse, eftersom det betyder att vi möter en värld där det finns miljoner potentiella terrorister och våldsverkare av detta slag.
This fills me with incredible horror and fear, as it means that we are facing a world in which there are millions of potential terrorists and perpetrators of similar outrages.

Andre ord i vores ordbog

Swedish
  • fyller mig

Flere oversættelser i bab.las engelsk-danske ordbog.