Svensk-engelsk oversættelse af "gestalt"

SV

"gestalt" engelsk oversættelse

volume_up
gestalt {fæl.køn}

SV gestalt
volume_up
{fælleskøn}

1. generel

gestalt (også: figur, blankett, formulär, skolbänk)
volume_up
form {substantiv}
Det innebär inte att vi måste ta på oss det, men att vi ger stimulans så att samarbetet får gestalt.
That is not to say that we have to do it ourselves, but we can give encouragement so that some form of greater cooperation takes shape.
Det är en ny gestalt som aldrig bildats förut.
It's a new configuration that has never formed before.
Mycket av det jag gör kan antingen bäras eller på annat sätt relateras till den mänskliga gestalten.
And much of what I do is either wearable or somehow related to the human form.
gestalt (også: kondition, tillstånd, form, skick)
volume_up
shape {substantiv}
En möjlighet som nu måste få en konkret gestalt, vilket även kollega Böge sade.
An opportunity that must be given concrete shape, as the honourable Member Böge said.
I detta sammanhang identifierades en rad frågor, varav några redan har tagit konkret gestalt i kommissionen.
In this context, a number of issues were identified, some of which are already taking concrete shape in the Commission.
Det innebär inte att vi måste ta på oss det, men att vi ger stimulans så att samarbetet får gestalt.
That is not to say that we have to do it ourselves, but we can give encouragement so that some form of greater cooperation takes shape.
gestalt (også: figur, anseende, typ, egenart)
volume_up
character {substantiv}
gestalt (også: byggnad, båge, underrede, ram)
volume_up
frame {substantiv}

2. psykologi

gestalt
volume_up
configuration {substantiv}
Det är en ny gestalt som aldrig bildats förut.
It's a new configuration that has never formed before.

Synonymer (svensk) for "gestalt":

gestalt

Eksempelsætninger "gestalt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishBegreppet hållbar utveckling måste ta form och gestalt, få ett innehåll.
The concept of sustainable development must be given a practical dimension.
SwedishMin fråga är alltså: kommer kommissionen att arbeta för en sådan gestalt?
My question is therefore: will the Commission produce such a plan?
SwedishEuropeiska unionen är kapitalismens nuvarande gestalt i Europa.
The European Union is the modern version of capitalism in Europe.
SwedishDen utvidgningsprocess som alla tidigare har fantiserat om har nu verkligen tagit gestalt.
The process of enlargement, about which everybody has fantasised in the past, is now being given flesh and bones.
SwedishI och med det sociala Världsforumet i Porto Alegre har en motkraft tagit gestalt och börjat sprida sig även till Europa.
The Porto Alegre World Social Forum constitutes an opposing force, whose influence is also being felt in Europe.
SwedishJag tycker inte att de europeiska institutionerna ännu har hedrat denna stora gestalt i den europeiska politiken som sig bör.
It is my view that the European institutions have not paid sufficient tribute to this great figure in European politics.
SwedishMen framför entrén stod Paulsen, som med sin imponerande gestalt blockerade dörren och jag blev därför tvungen att lyssna på henne.
I have to say, though, that as we were about to go in, I found Mrs Paulsen blocking our way and forcing me to listen to her.
SwedishFörenta staterna uppmanar oss att inlemma islam i EU genom Turkiet, men uppmanar oss också att bekämpa islam i dess persiska gestalt.
The United States is asking us to put Islam in Europe with Turkey and are asking us to fight Islam in the person of Persia.
SwedishDen nuvarande politiken ger inte tillräcklig gestalt åt det här och man kan undra om Berlinavtalet verkligen ger tillräckligt utrymme för en sådan omvandling.
The current policy brings this insufficiently into focus, and one can question whether the Berlin Agreement provides sufficient room for such a switch-over.
SwedishJag skulle vilja säga till Liikanen, som jag är glad att se här i en annan gestalt än när vi normalt deltar i debatter, att jag läste hans betänkande med stort intresse.
I would say to Mr Liikanen, whom I am pleased to see here in a different guise from when we normally engage in debate, that I read his proposal with great interest.
SwedishDet kan bara gå med i Europeiska unionen under förutsättning att det antar en konstitution som ger det en enda internationell gestalt och fungerande federala institutioner.
It can join the European Union only subject to the condition that it should adopt a constitution conferring upon it a single international personality and functioning federal institutions.