Svensk-engelsk oversættelse af "gestalta sig"

SV

"gestalta sig" engelsk oversættelse

SV gestalta sig
volume_up
{verbum}

gestalta sig (også: skapa, gestalta, forma, staka ut)
Om det är så framtiden kommer att gestalta sig kan vi bara applådera detta.
If that is the shape of things to come, then we can only applaud this.
Jag hoppas att vi i framtiden kommer att se detta gestalta sig på ett annat sätt.
I hope that we will, in future, see that in another shape.
Jag hoppas att detta inte visar hur framtiden kommer att gestalta sig till följd av tjänstedirektivet.
I hope that this is not the shape of things to come under the Services Directive.
gestalta sig (også: visa sig)
gestalta sig (også: träna, ordna sig, styrketräna)

Lignende oversættelser "gestalta sig" på engelsk

gestalta verbum
sig pronomen

Eksempelsætninger "gestalta sig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDen ekonomiska och sociala sammanhållningen när vi har 27 länder kommer ju att gestalta sig annorlunda än sammanhållningen i 15 länder.
Holding 27 countries together economically and socially is a quite different matter from maintaining the cohesion of 15 of them.
SwedishÄven bland experterna på EU-lagstiftning går åsikterna vitt isär om hur det hela kan, eller kommer att, gestalta sig i verkligheten.
Even European law specialists hold fundamentally different views about how this matter can, or will, actually be fleshed out in reality.
SwedishGenom att rösta fram en ny president kommer folket i år att få möjlighet att fatta ett avgörande beslut om hur dess framtid skall gestalta sig.
By voting in a new president, the people will get the chance this year to take a crucial decision on what their future will hold.
SwedishVi är alla medvetna om att mycket står på spel i förhandlingarna i Seattle när det gäller hur livet skall gestalta sig för världens befolkning.
Mr President, we are all aware that in Seattle the stakes are high and of exceptional importance for the lives of the world' s citizens.
SwedishMäns våld mot kvinnor har många ansikten och våldet kan gestalta sig på många olika sätt, men utsattheten och smärtan är densamma oavsett vem som drabbas.
The violence of men towards women has many guises and it may take many forms, but the vulnerability and pain are the same no matter who is affected.
SwedishAv förståeliga skäl är det ännu oklart hur uppföljningen av MR-kommissionens specialsession i höstas om situationen i Mellanöstern, kommer att gestalta sig.
For understandable reasons, it is still unclear quite how the Human Rights Commission's special session on the situation in the Middle East, held last autumn, is to be followed up.
SwedishAv förståeliga skäl är det ännu oklart hur uppföljningen av MR-kommissionens specialsession i höstas om situationen i Mellanöstern, kommer att gestalta sig.
For understandable reasons, it is still unclear quite how the Human Rights Commission' s special session on the situation in the Middle East, held last autumn, is to be followed up.