Svensk-engelsk oversættelse af "gester"

SV

"gester" engelsk oversættelse

volume_up
gester {fæl.køn}
EN
SV

gester {fælleskøn}

volume_up
gester (også: gest, rörelse, handrörelse, åtbörd)
I stället för positiva gester ser vi arresteringar, hotelser, försvinnanden.
Instead of positive gestures we see arrests, intimidation and disappearances.
Otillräckliga gester görs till förmån för producenterna inom djurhållningssektorn.
Inadequate gestures are being made for the livestock farmers' benefit.
Dessa symboliska gester är ägnade att riva upp gamla diken mellan människorna.
These symbolic gestures are the right way to open up old wounds between people.

Eksempelsætninger "gester" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDessa symboliska gester är ägnade att riva upp gamla diken mellan människorna.
These symbolic gestures are the right way to open up old wounds between people.
SwedishStora gester, stora förslag övertygar tydligen inte längre EU:s medborgare.
Big gestures, big overtures obviously no longer convince the citizens of Europe.
SwedishI stället för positiva gester ser vi arresteringar, hotelser, försvinnanden.
Instead of positive gestures we see arrests, intimidation and disappearances.
SwedishDet krävs symboliska gester av både Skopje och Aten, liksom ihärdighet.
Symbolic gestures are necessary both in Skopje and Athens, as well as perseverance.
SwedishOtillräckliga gester görs till förmån för producenterna inom djurhållningssektorn.
Inadequate gestures are being made for the livestock farmers' benefit.
SwedishVi borde inte bara komma med tomma gester, hur välmenande de än är.
We should not be in the business of just making gestures, however well-meaning they are.
SwedishJag har redan tidigare talat om behovet av kreativa gester från båda sidor i denna konflikt.
I have spoken before of the need for imaginative gestures from both sides in this conflict.
SwedishVi borde inte bara komma med tomma gester, hur välmenande de än är.
Give them the tools to build their own boats, suitable vessels.
SwedishDe har partiledare som utan vidare gör vissa gester.
They have party leaders who make certain gestures in the air and think nothing of it.
SwedishDär såg jag också bara högtidlighet och glädje, inga stora gester eller uppseendeväckande yttringar.
There, too, I saw only solemnity and joy; there was no fanfare or ostentatious demonstrations.
SwedishDärför får vi i den här fredsprocessen inte bara sitta och titta på och göra symboliska gester.
That is why we must not just watch this peace process from the sidelines and make symbolic gestures.
SwedishVi behöver dock se mer handling än bara diplomatiska gester.
We must, however, see more action than just diplomatic gestures.
SwedishMen vi måste gå från ord och gester till något konkret.
However, we must move from words and gestures to something concrete.
SwedishDetta är inte rätt tidpunkt för vädjande gester.
High Representative, this is not a time for limp wrists.
SwedishJag har redan tidigare talat om behovet av kreativa gester från båda sidor i denna konflikt.
We have a roadmap for peace in the Middle East and we must all work together to implement it in its entirety.
SwedishVi får inte godta några flyktiga och bedrägliga gester och inte böja oss för diktaturens infall.
We must not accept any fleeting or underhand gestures, and nor must we bow to the whims of the dictatorship.
SwedishVi gör yviga bedrägliga gester dagarna i ända.
We make deceptive flailing gestures all over the place all day long.
SwedishSituationen kommer inte att lösas genom stora ord och gester, utan genom konkreta förhandlingar.
The situation will not be resolved by strong language and gestures, but by rational negotiations around the table.
SwedishJag hoppas att ni kommer att hjälpa oss i denna fråga och även göra vissa symboliska gester.
Commissioner, I hope that you will help us in this matter and also make some symbolic gestures.
SwedishRegeringen har gjort många bra gester tidigare, och det är överdrivet att tala om en antikurdisk kampanj.
The government has made many good gestures in the past, and it is hard to speak of an anti-Kurdish campaign.