Svensk-engelsk oversættelse af "höra"


Mente du:hora
SV

"höra" engelsk oversættelse

SV höra
volume_up
[hörde|har hört] {verbum}

höra (også: hört)
Det var intressant att få höra om den interinstitutionella rekryteringsbyrån.
It was interesting to hear about the inter-institutional recruitment office.
Jag vill gärna höra kommissionsledamotens åsikt om dessa kompensationsåtgärder.
I should like to hear what the Commissioner thinks about these compensatory measures.
Det var roligt att höra ambitionerna från det svenska ordförandeskapet här i dag.
It was good to hear of the ambitions of the Swedish Presidency here today.
höra (også: , hämta, förarga, straffa)
Det är intressant att höra kommissionen säga att de inte bör blanda sig i.
It is interesting to hear the Commission say that they should not get involved.
Du var nämligen tvungen att höra till klubben, annars hade du inte en chans.
Because you had to belong to the club or you did not get a look in.
Vi måste komma nära honom, höra vad det är som på gång.
We gotta find a way to get close to him, get inside and hear what's going on.
(SL) Det verkar som att ”catch the eye”-förfarandet fungerar väl och det gläder mig att höra.
(SL) It seems that the 'catch-the-eye' system is working well and I am happy to hear that that is the case.
Vi känner alla till att vi ligger lite efter när det gäller Lissabonprocessen, och vi är glada att höra att ni vill öka farten för tåget som går till Lissabon.
We all know that there is some catching up to be done in the Lisbon process, and we are delighted to hear that you want to put the train to Lisbon on a fast track.
Allvaret i vissa kommentarer ni kommer att få höra från kammaren i dag är inte riktat mot henne, utan mot det faktum att hon finns i en institution som nu befinner sig på kollisionskurs mot en annan.
The severity of some of the remarks you will hear from the floor today do not reflect on her, but on the fact that she is caught in one institution which is now on a collision course with another.
Jag vill höra mig för om den resolution som parlamentsgrupperna enades om.
I wish to enquire about the resolution agreed between the parliamentary groups.
Jag ska höra mig för och återkomma med ett svar till er, herr Audy.
I shall enquire and provide you with an answer, Mr Audy.
Jag har noterat det som sagts och jag kommer personligen att höra mig för om saken när jag lämnar kammaren.
I take note of what you say in relation to that issue and will enquire about it personally when I leave the Chamber.
höra (også: lyssna, åhöra)

Eksempelsætninger "höra" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Swedish I vilket skede avser rådet att höra parlamentet beträffande dessa prioriteringar?
 At what stage does the Council intend to consult Parliament on those priorities?
SwedishDet internationella samfundet fick nyligen höra talas om dem tack vare medierna.
The international community learned their story recently thanks to the media.
SwedishDen dåvarande ordföranden åtog sig att höra med tjänstemännen vad som hade hänt.
The then President undertook to find out from the service what had happened.
SwedishDet var hoppfullt att höra att det franska ordförandeskapet var positivt till detta.
It is a hopeful sign that the French Presidency is favourably disposed to this.
SwedishI dessa fall måste du höra med ditt försäkringsbolag innan du åker hemifrån.
For these, you will have to check with your insurer before leaving the country.
SwedishNär en formfråga tas upp, får vi höra att vi måste tala om politik i stället.
When the question of form is raised, we are told we need to talk about policy.
SwedishVi får höra att vi borde gå USA till mötes för att bevisa att vi är goda allierade.
We are told that we should oblige the US in order to prove that we are good allies.
SwedishVi får höra att det är rättvist, och att det finns historiska skäl till det.
We keep hearing that this is fair, and that there are historical reasons for this.
SwedishDärför är jag övertygad om att vi kommer att ha nöjet att höra er vid fler tillfällen.
I am therefore sure that we will have the pleasure of hearing you in the future.
SwedishVi får höra att vi alla borde vara ledare, men det vore väldigt ineffektivt.
So, as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective.
SwedishJag nöjer mig med detta för stunden, och ser fram emot att höra era åsikter.
I will leave it at that for the time being and look forward to hearing your views.
SwedishVi får alltid höra: ja, ja, vi har talat med den ryske presidenten om Tjetjenien.
We are always told: yes, yes, we have talked to the Russian President about Chechnya.
SwedishFör ett par år sedan fick vi höra att våra barn inte skulle veta vad snö var.
A couple of years ago, we were told that our children would not know what snow was.
SwedishDet är därför tråkigt att höra om de finansiella problemen i AVS-länderna.
I am therefore sorry to learn of the financial problems affecting the ACP Group.
SwedishJag skulle gärna vilja höra om kommissionen och rådet också har denna intention.
I look forward to hearing whether the Commission and the Council do intend to do this.
SwedishNi har fått höra kommissionens reaktion.
Mr President, ladies and gentlemen, you have heard the Commission’s reaction.
SwedishDessa upplysningar måste kontrolleras, men det är vad jag fick höra i morse.
This information needs to be checked, but it is what I was told this morning.
SwedishNu får man som motivering höra att det inte går att förvalta mer än 11 miljoner.
The reason given is that more than ECU 11 million cannot be administered.
SwedishSom vi fick höra igår, håller ockupationstrupperna på att bygga ett nytt Guantanamo.
The occupying forces are, as we learned yesterday, building a new Guantanamo.
SwedishDet är deprimerande att som i dag i kammaren höra hur intoleransen främjas.
It is depressing that we have heard, here today in the House, intolerance promoted.