Svensk-engelsk oversættelse af "hjälpas åt"

SV

"hjälpas åt" engelsk oversættelse

SV hjälpas åt
volume_up
{verbum}

Alla måste hjälpas åt i CITES och jag hoppas att parlamentet kommer att stödja kompromisstexten.
Everyone must pull together in CITES, and I hope Parliament will support the compromise text.
Vi måste alla hjälpas åt i denna kamp.
We must all pull together in this fight.
Det måste återupprätta hoppet om ett drägligt liv och lägga grunden för ekonomisk återhämtning genom att få alla att hjälpas åt.
It must restore their hope of a decent living and lay the foundations for economic recovery by getting everyone to pull together.
hjälpas åt
Vi måste hjälpas åt, så att kvinnorna också får förutsättningar att delta i den politiska processen.
We must help each other so that women too are enabled to participate in the political process.
We must help each other.
Jag anser att vi alla måste hjälpas åt för att se till att det finns en lämplig andel kvinnor i Europaparlamentet så att människor känner sig representerade här i kammaren.
I think we must all try to help each other ensure that there is a proper proportion of women in the European Parliament so that people feel represented in this House.

Lignende oversættelser "hjälpas åt" på engelsk

hjälp substantiv
åt præposition
English
äta verbum
AT substantiv

Eksempelsætninger "hjälpas åt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi måste utgå från oss själva om vi skall kunna skapa en värld där alla kan hjälpas åt.
We must start with ourselves if we want to build a world where everyone helps each other.
SwedishJag hoppas ändå att vi skall kunna hjälpas åt på alla plan, trots allt.
I hope that in spite of everything, we may yet be able to reach agreement on all areas.
SwedishDen politiken måste vi hjälpas åt med, för den är ingen motsättning till våra välfärdssamhällen.
We must assist that policy, as there is no conflict with our welfare society.
SwedishVi måste hjälpas åt att se till att djurförsöken begränsas.
We must help one another ensure that animal experiments are restricted.
SwedishVi européer måste hjälpas åt för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter för Tibets folk.
We Europeans must help to further strengthen democracy and human rights for the Tibetan people.
SwedishTillsammans kan vi dock hjälpas åt att ge Guinea mer hopp.
However, together we can help to bring more hope to Guinea.
SwedishMed detta i åtanke måste vi alla hjälpas åt.
With this in mind, we must all make efforts.
SwedishVi tror också att EU: s medlemsstater gemensamt kan hjälpas åt för att klara de akuta kriser som uppstår i naturkatastrofernas spår.
We share the view that disasters are largely due to climate change, bringing about extreme weather conditions.
SwedishVi måste alla hjälpas åt för att se till att strategin för Donauregionen genomförs så snabbt och effektivt som möjligt.
We all need to help to ensure that the strategy for the Danube region is implemented as quickly and as efficiently as possible.
SwedishVi måste hjälpas åt för att driva på medlemsstaterna att verkligen införliva detta till fullo, eftersom det skulle minska riskerna väsentligt.
Let us help to push the Member States to really implement it in full because that would considerably reduce the risks.
SwedishVi måste tillsammans hjälpas åt för att denna frågestund skall fungera bra, om vi inte gör det blir situationen nämligen omöjlig.
I must reach a consensus with you for the functioning of this Question Time, because otherwise we will be in an impossible situation.
SwedishVi måste tillsammans hjälpas åt för att undvika att viseringsrestriktioner införs, såsom skedde i Kosovofallet, vilket fick oss alla att skämmas.
We must all prevent visa restrictions, which were imposed in the case of Kosovo, for example, which brought shame on every one of us.
SwedishVi tror också att EU:s medlemsstater gemensamt kan hjälpas åt för att klara de akuta kriser som uppstår i naturkatastrofernas spår.
We also believe that the EU Member States can join in helping one another cope successfully with the emergencies that arise in the wake of natural disasters.
SwedishNu är det dags att ta itu med det här problemet på ett konkret sätt, och gemenskapen, liksom övriga ICCAT-medlemmar, måste hjälpas åt för att så ska ske.
Now is the time to address this issue in a real manner and the Community, like other ICCAT members, has to share in the effort to do so.
SwedishJag välkomnar verkligen ordförandeskapstrojkans kraftfulla åtagande om att nå detta mål, för vi måste hjälpas åt för att göra framsteg.
I very much welcome the strong commitment of the Trio of Presidencies on this objective because we need to play into each other's hands so that progress can be made.
SwedishVi måste alla hjälpas åt för att fotbollen, som är den främsta folksporten alla kategorier, skall fungera som en faktor som ökar den sociala integrationen.
   – Commissioner, we must all help so that the function of football, which is the popular sport , operates as a social inclusion factor.
SwedishNär freden har återupprättats och det algeriska folket uppnått nationell försoning kommer algerier och européer sida vid sida att kunna hjälpas åt att bygga det tjugonde århundradets Algeriet.
With peace re-established and the Algerian people reconciled, we will all - Algerians and Europeans together - be able to help in the construction of an Algeria for the Twenty-first Century.