Svensk-engelsk oversættelse af "hjälpsam"

SV

"hjälpsam" engelsk oversættelse

SV hjälpsam
volume_up
{adjektiv}

hjälpsam (også: lämplig, trevlig, angenäm, tilltalande)
volume_up
good {adj.}
Dessutom behöver vi mer hjälpsam information och rökare vill det också.
They know that smoking is not good for you but they know precious little else.
Deras rapporter är alltid noggranna, väl underbyggda och presenterade på ett hjälpsamt sätt.
Their reports are invariably thorough, well-researched and presented in a helpful way.
Som kontrast har det italienska ordförandeskapet varit ytterst hjälpsamt, och rådet står nu mycket nära utskottets ståndpunkt.
The committee believes that batch control systems should be allowed as well as the individual control system proposed by the Commission.
hjälpsam (også: tjänstvillig, användbar, nyttig, bra)
Jag hoppas att budgetmyndigheten kommer att vara mer hjälpsam och öka anslagen.
I hope the budgetary authority will be more helpful and increase the allocation.
Enligt min erfarenhet, var nämligen den försiktiga insatsen extremt hjälpsam.
In my experience, in fact, the light footprint was extremely helpful.
Jag ställde en fråga till kommissionen i går, som inte heller var särskilt hjälpsam.
I also put a question last night to the Commission, which was not very helpful either.
hjälpsam (også: snäll, god, vänlig, älskvärd)
volume_up
kind {adj.}

Synonymer (svensk) for "hjälpsam":

hjälpsam

Eksempelsætninger "hjälpsam" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDessutom behöver vi mer hjälpsam information och rökare vill det också.
But in addition to this, we need more useful information, and this is what smokers want too.
SwedishInledningsvis var kommissionen mycket aktiv och hjälpsam, men jag är rädd för att det nu råder tystnad.
While the Commission was very active and supportive initially, I fear that there is now a silence.
SwedishDe 13 procenten som orsakas av så kallade osäkra aborter kan också sjunka genom mer hjälpsam rådgivning till mödrar med oönskad graviditet.
The 13% caused by so-called 'unsafe abortion' can also be brought down, through more compassionate counselling of women with unwanted pregnancies.
SwedishDe 13 procenten som orsakas av så kallade osäkra aborter kan också sjunka genom mer hjälpsam rådgivning till mödrar med oönskad graviditet.
The 13 % caused by so-called 'unsafe abortion ' can also be brought down, through more compassionate counselling of women with unwanted pregnancies.
SwedishJag vill framföra min uppskattning både till kommissionären och kommissionens personal för deras stöd, och också till budgetutskottets ordförande som var oerhört hjälpsam.
I want to pay tribute both to the Commissioner and to the Commission staff for their support, as also to the chairman of the Committee on Budgets, who was extremely supportive.
SwedishDetta problem är känt sedan en lång tid tillbaka, men de ryska myndigheternas ovilja att återuppta förhandlingarna med EU i frågan har varit både kostsam och föga hjälpsam.
This problem has been known about for some considerable time but the unwillingness of the Russian authorities to renegotiate with the EU on this issue has been both expensive and unhelpful.