Svensk-engelsk oversættelse af "i händelse"

SV

"i händelse" engelsk oversættelse

EN

SV i händelse
volume_up
{adverbium}

i händelse
Ilaskivi, ni tog också upp problemet med anpassningar i händelse av asymmetriska chocker.
Mr Ilaskivi, you also refer to the problem of adjustment in the case of asymmetrical shocks.
Detta kommer att vara ett stöd för integrationen i händelse av en framtida utvidgning av EU.
This will aid integration in case of future EU enlargement.
Kompensation och assistans i händelse av olycka.
3. compensation and assistance in case of an accident.

Lignende oversættelser "i händelse" på engelsk

I substantiv
English
i præposition
händelse substantiv

Eksempelsætninger "i händelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishOch i händelse av en verklig risk måste vi snarast vidta förebyggande åtgärder.
Lastly, in the event of a real risk, we must take urgent preventative measures.
SwedishEU-staterna kommer även att kunna hjälpa varandra i händelse av en ny gaskris.
European states will be able to help each other in the event of any new gas crises.
SwedishI händelse av regional kris kan de använda sin budget för att bekämpa denna kris.
In the event of a regional crisis, they can use their budget to resolve it.
SwedishI listrutan Händelse väljer du ut den programhändelse som ska tilldelas ett makro.
In the Event list box, select the program event to which you want to assign a macro.
SwedishVi bör också skapa en europeisk snabbinsatsstyrka i händelse av sådana här kriser.
We should also create a European rapid reaction force for all these crises.
SwedishDetta är en risk för alla i händelse av att en kritisk situation utvecklar sig.
This endangers everyone in the event of a critical situation developing.
SwedishDetta är en unik händelse i den politiska demokratin, som vi inte kan finna oss i.
This is a unique occurrence in democratic politics that is unacceptable.
SwedishDet är en skamlig händelse, både i parlamentets historia och för dem som röstade så.
It is a shameful occurrence, on the record of this House, for those people who did it.
SwedishVad kommer det att bli av detta viktiga förfarande i händelse av en pandemi?
What will have become of this important procedure in the event of a pandemic occurring?
SwedishÄr det rättvist i fråga om kompensation i händelse av utbyte av leverantörer?
Is it fair as regards compensation in the event of replacing providers?
SwedishFramför allt motsätter vi oss att flygbolagen befrias från ansvar i händelse av strejk.
In particular, we are opposed to the latter not being liable in the event of strikes.
SwedishJag är fullt medveten om hur man uppträder i händelse av en intressekonflikt.
I am quite aware of what to do in the event of a conflict of interest.
SwedishI listrutan Händelse listas samtliga händelser som kan kopplas till kommandoknapparna.
The Events tab contains all possible events to which a control can react.
SwedishFör mig är det en stor personlig ära att få delta i en så viktig händelse.
It is, for me, a great personal honour to participate in an act of such high significance.
SwedishErsättning till passagerare i händelse av att ett flygbolag går i konkurs (debatt)
Passenger compensation in the event of airline bankruptcy (debate)
SwedishI händelse av en konflikt kommer det att bli fullständigt brutalt och perverst.
In the event of conflict, it becomes totally brutal and perverse.
SwedishDet här beslutet symboliserar den europeiska solidariteten i händelse av naturkatastrofer.
This vote symbolises European solidarity in the face of natural disasters.
SwedishVilka blir påföljderna i händelse av vägran att följa föreskrifterna eller brott mot dem?
What sanctions are applied in the event of refusal to follow or breach of the rules?
SwedishDet hade varit en stor politisk händelse i mitt land om jag hade hållit tyst!
All I did was express my solidarity with the party of which I was President for several years.
SwedishI händelse av en olycka har de en benägenhet att välta.
Large buses are quite different: in the event of an accident they tend to overturn.