Svensk-engelsk oversættelse af "i hörnet"

SV

"i hörnet" engelsk oversættelse

SV i hörnet
volume_up
{præposition}

i hörnet
Vår kollega längst borta i hörnet av kammaren uttalade sig tidigare och citerade bibeln.
Our colleague over in the far corner of the House spoke earlier and quoted the Bible.
Den må låta sig drivas in i hörnet av De gröna, hur den vill.
It may allow itself to be pushed into a corner by the Greens if it wishes.
Och den här pixeln i hörnet - tre miljarder - det är deras fond för klimatförändringarna.
And this little pixel in the corner -- three billion -- that's their climate change fund.

Lignende oversættelser "i hörnet" på engelsk

I substantiv
English
i præposition
horn substantiv
English
hornet substantiv
English

Eksempelsætninger "i hörnet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishFör att kunna läsa sidan, välj ‘English’ eller det valda landets språk i språkmenyn uppe i högra hörnet.
Many Finns are members of non-governmental organisations and take an active part in the running of various projects.
SwedishI det hörnet av EU råder - vilket kanske är förståeligt - en naturlig motvilja mot bombastiska långsiktiga planer.
In that nook of Europe, there is - perhaps understandably - a natural aversion to bombastic long-term plans.
SwedishMarkera en hel tabell (klicka på rutan uppe till vänster i hörnet) eller tabellområdet i arbetsbladet som du vill överföra.
Select the entire sheet (click the field at the top left of the sheet) or an area of the worksheet to be copied.
SwedishI de flesta planer för de flesta medlemsstater går kvinnorna inte att hitta eller också har de skjutits undan i hörnet för riskgrupper.
Most of the plans of most Member States either ignore women or marginalize them as an at-risk group.
SwedishVi är oroade över att ni tvingar Europa ännu längre in i det konservativa hörnet och sålunda byter Lissabonagendan mot en högeragenda.
. – Mr President, the Group of the Party of European Socialists has concerns about the Dutch Presidency.
SwedishAnvänd rullgardinsmenyn i det övre högra hörnet på webbsidan om du vill ändra språk i ditt Google Places-konto.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience Connect with and learn from other business owners
SwedishFör att kunna läsa sidan, välj ‘English’ eller det valda landets språk i språkmenyn uppe i högra hörnet.
Its applications to NATO and the European Union are highly regarded, and the economy, which grew three percent in 2002, is among the most positive in Europe.
SwedishVi socialister är rädda för att ni bakom dessa fagra ord egentligen planerar att göra något helt annat, nämligen att tränga in Europa i det konservativa hörnet.
You spoke about modernisation, competition with the US and Asia, and about achieving the Lisbon objectives.
SwedishI det här fältet visas cellreferensen i formen " kolumnbokstav + radnummer ", t ex A1 för den första cellen i vänstra övre hörnet.
In this field you can see the cell reference as " Column letter + line number ", thus, for example, A1 for the first cell at the top left.
SwedishDet måste kompletteras med det här, annars blir vi själva inte trovärdiga och ställer Monti i hörnet, där han med säkerhet inte hör - för jag litar på ert fackkunniga omdöme.
This should be added, otherwise we shall lose credibility and we shall put Mr Monti in an awkward position which he certainly does not deserve, because I have confidence in your informed judgement.