Svensk-engelsk oversættelse af "i jämförelse"

SV

"i jämförelse" engelsk oversættelse

SV i jämförelse
volume_up
[eksempel]

i jämförelse
Kommissionens förslag framstår i jämförelse som ett steg i rätt riktning.
In comparison, the Commission's proposal appears as a step in the right direction.
I jämförelse verkar situationen i Venezuela inte alls lika allvarlig.
In comparison, the situation in Venezuela appears far less serious.
Detta är en avgörande förändring i jämförelse med tidigare rapporter.
This is a crucial change in comparison with earlier reports.

Lignende oversættelser "i jämförelse" på engelsk

I substantiv
English
i præposition
jämförelse substantiv

Eksempelsætninger "i jämförelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishJag tänker på de asiatiska tigrarna i jämförelse med de sydasiatiska länderna.
I am thinking of the Asian tigers compared with the Southern Asian countries.
SwedishUtan en sådan blir järnvägarna handikappade, särskilt i jämförelse med flygtrafiken.
Without it, the railways are at a handicap, particularly in relation to air travel.
SwedishDjurförsök för att utprova kosmetiska produkter bleknar bort i jämförelse med detta.
In this light, the testing of cosmetics on animals pales into insignificance.
SwedishDet innebär i en jämförelse att läget i Grekland ärligt talat är bra i dag.
In comparative terms, therefore, Greece' s current situation is quite sound.
SwedishKostnaden för vissa mediciner på Malta är dubbelt så hög eller mer i jämförelse med EU.
The cost of some medicines in Malta is double or even more than the cost in Europe.
SwedishDet innebär i en jämförelse att läget i Grekland ärligt talat är bra i dag.
In comparative terms, therefore, Greece's current situation is quite sound.
SwedishDet är mycket som kan välkomnas i det nya direktivet i jämförelse med dess föregångare.
There is much to be welcomed in the new directive when compared to its predecessor.
SwedishDetta försvagar de europeiska företagen i jämförelse med de amerikanska.
That is weakening European enterprises with respect to their American counterparts.
SwedishDetta är ett resultat som i en internationell jämförelse är mycket, mycket uppmuntrande.
This is a result that, in an international context, is extremely encouraging.
SwedishÄndå är det för kulturprogrammens vidkommande fråga om småpengar i jämförelse med helheten.
But, in fact, the funding concerned is small-scale when compared to the whole.
SwedishAtt frakta en typ av varor kan vara väldigt annorlunda i jämförelse med att frakta andra.
Transporting one kind of merchandise can be very different from transporting another.
SwedishVi måste alltså förfara annorlunda i jämförelse med vårt nuvarande förbrukningssätt.
In other words, compared to our present way of doing things, we must use them differently.
SwedishOfta är bötesbeloppet så lågt i jämförelse med vinsten att den betalas ur handkassan.
Often, the fine is so low compared with the profit that it is paid out of the petty cash.
Swedish(EN) Det är mycket som kan välkomnas i det nya direktivet i jämförelse med dess föregångare.
There is much to be welcomed in the new directive when compared to its predecessor.
SwedishI jämförelse med ett "Interpol" som vi ville ha för livsmedel kommer vi bara att ha rådgivare.
Rather than the food "Interpol" which we wanted, all we shall have is advisors.
SwedishI jämförelse med detta innebär den nuvarande situationen otvivelaktigt en klar förbättring.
We cannot continue just paying lip service; we must put our money where our mouth is.
SwedishI jämförelse med ett " Interpol " som vi ville ha för livsmedel kommer vi bara att ha rådgivare.
Rather than the food " Interpol " which we wanted, all we shall have is advisors.
SwedishVi avslutade också 185 utredningar med ett motiverat beslut, i jämförelse med 101 under år 1997.
We also closed 185 enquiries with a reasoned decision as compared to 101 in 1997.
SwedishDetta är en avsevärd förbättring i jämförelse med det nuvarande internationella systemet.
This is a considerable improvement on the current international system.
SwedishJag anser att sådana förhandlingar har två potentiella fördelar i jämförelse med gemenskapsåtgärder.
Such accords have two potential advantages it seems to me over Community action.