Svensk-engelsk oversættelse af "i konflikt"

SV

"i konflikt" engelsk oversættelse

EN

SV i konflikt
volume_up
{adverbium}

i konflikt

Lignende oversættelser "i konflikt" på engelsk

I substantiv
English
i præposition
konflikt substantiv

Eksempelsætninger "i konflikt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet finns många kritiska frågor om denna konflikt i dagens gemensamma ståndpunkt.
There are many critical issues regarding this conflict in today’s common position.
SwedishDet handlade om att visa att vi står enade och att vi agerar aktivt i denna konflikt.
It was about showing that we are united and that we are active in this conflict.
SwedishDe bör inte stå i konflikt med varandra: vår konstitution måste skydda båda.
They should not be in conflict: both deserve protection from our Constitution.
SwedishMan kan således säga att det finns en låst konflikt mitt i hjärtat av Europa.
This means we could be said to have a frozen conflict in the heart of Europe.
SwedishBra beslut är värdelösa försök om de kommer i konflikt med suveräna stater.
Good resolutions are useless attempts if they interfere with sovereign nations.
SwedishVi har även för avsikt att genomföra EU: s strategi om barn i väpnad konflikt.
We also intend to implement the EU´s Strategy on Children in Armed Conflict.
SwedishNi bör i alla fall inte se någon konflikt i detta, vi skall lösa allt detta.
Do not, at any rate, see this as discord. It is a matter we are going to sort out.
SwedishVi är trots allt den största givaren av humanitärt bistånd i denna konflikt.
We are, after all, the largest provider of humanitarian aid in this conflict.
SwedishVi har även för avsikt att genomföra EU:s strategi om barn i väpnad konflikt.
We also intend to implement the EU´s Strategy on Children in Armed Conflict.
SwedishNaturligtvis har vi alla olika inställning och mottaglighet i fråga om denna konflikt.
Obviously, we each have different views and sensitivities regarding the conflict.
SwedishVår handelspolitik står ofta i direkt konflikt med politiken för utvecklingssamarbete.
Often our trade policies conflict directly with our development cooperation policy.
SwedishEnligt min uppfattning går det inte att mäta vem som har lidit mest i denna konflikt.
I do not believe that we can measure who has suffered more in this conflict.
Swedish(NL) År 1989 betraktade sig Västeuropa som vinnare i en långvarig konflikt.
. (NL) In 1989, Western Europe considered itself the victor in a long-term conflict.
Swedish2 / Turkiets motvillighet att följa internationell rätt i dess konflikt med Grekland
1/ the refusal of the Turkish Government to recognise the Armenian genocide
SwedishGrannen hade under flera år legat i konflikt med honom om ett stycke mark.
This neighbour had been having a dispute with him for years over a piece of ground.
SwedishEnligt min mening är detta mer en skenbar än en verklig konflikt i större delen av fallen.
In my view, this variance is, in the majority of cases, more imagined than real.
SwedishTusentals människor har dödats och lemlästats i denna mångåriga konflikt.
Thousands of people have been killed and maimed in the long years of this conflict.
SwedishVi kan inte acceptera att det humanitära biståndet tas som gisslan i denna konflikt.
We cannot tolerate humanitarian aid being taken hostage in this conflict.
SwedishDet senaste skedet i denna konflikt inleddes dock natten mellan den 7 och den 8 augusti.
However, the latest phase of this conflict began during the night of 7 to 8 August.
SwedishPå nytt verkar västregeringarnas viktigaste målsättning i denna konflikt att utebli.
Once again the Western governments' prime objective appears to be to remain uninvolved.