Svensk-engelsk oversættelse af "i korthet"

SV

"i korthet" engelsk oversættelse

SV i korthet
volume_up
{adverbium}

i korthet
I korthet är avtalet som det ser ut i dag meningslöst och möjligen även skadligt.
In short, this agreement is, as it stands, pointless and potentially harmful.
I korthet har de EU-medlemskapets alla påstådda fördelar, men utan några kostnader.
In short, they have all the claimed benefits of EU membership, but without the cost.
I korthet klär man på förbundsstaten, genom att klä av nationalstaten.
In short: the federal state is built up by knocking down the national state.
i korthet
i korthet (også: i sammandrag)

Lignende oversættelser "i korthet" på engelsk

I substantiv
English
i præposition
korthet substantiv
kort substantiv
kort adjektiv
kort adverbium

Eksempelsætninger "i korthet" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishJag skulle i korthet vilja beröra frågan om de icke-statliga organisationerna.
I should like to refer briefly to the question of non-governmental organisations.
SwedishJag välkomnar också rådsordförandens tal, som i korthet går ut på tre punkter.
I welcome the President-in-Office’ s speech, which boils down to three points.
SwedishTillåt mig också att i korthet nämna Eurostatproblemet.
Ladies and gentlemen, allow me also to touch briefly on the Eurostat problem.
SwedishJag välkomnar också rådsordförandens tal, som i korthet går ut på tre punkter.
I welcome the President-in-Office’s speech, which boils down to three points.
SwedishDet är i all korthet värt att erinra oss vad bakgrunden till detta problem är.
Very briefly, it is worth reminding ourselves what the background to this issue is.
SwedishJag vill bara i korthet lovorda den lagstiftning som vi har.
Mr President, I just wanted to say a few words in praise of the legislation we have.
SwedishLåt mig börja med att i korthet kommentera det som Thomas Mann sade.
   – Mr President, let me start by making a brief comment on what Mr Mann said.
SwedishDetta är i korthet det viktigaste inslaget i ingressen till resolutionen.
In a nutshell, this is the most important part of the preamble to the resolution.
SwedishDessa är de områden som jag kommer att nämna igen i korthet i min sammanfattning.
These are the areas which I will mention again briefly in my conclusion.
SwedishVilka resonemang kan man då i korthet säga ligger bakom kommissionens förslag?
In a nutshell, what is the reasoning behind the Commission’s proposal?
SwedishI korthet består paketet av följande åtgärder: åtagande om minimipriser.
Briefly, the package consists of the following measures: minimum price undertakings.
SwedishDärefter följer ändringsförslag 9, som jag vill kommentera i korthet.
It is followed by Amendment No 9 and I would like to say a brief word about that.
SwedishJag vill i korthet sammanfatta de frågor som har väckts genom detta betänkande.
I should like to briefly summarise the issues raised by this report.
SwedishLåt mig emellertid i korthet förklara de vägledande principerna för detta arbete.
However, let me explain briefly the guiding principles of this work.
SwedishJag vill i korthet kommentera tre länder på Balkan, först Kroatien.
I should like to comment briefly on three Balkan states, starting with Croatia.
SwedishLåt mig nu i korthet svara på frågan om associering av Island och Norge.
Let me now briefly answer the question on the associated status of Iceland and Norway.
SwedishJag ska nu i korthet ta upp några frågor om tillsyn och förvaltning.
I shall be brief now, and address a few issues regarding supervision and governance.
SwedishLåt mig i korthet redogöra för huvuddragen i kommissionens förslag.
Let me briefly present to you the main features of the Commission's proposal.
SwedishJag skulle vilja be er berätta i korthet hur vi skall gå till väga på detta möte.
I would be grateful if you could briefly say something more about our approach at that meeting.
SwedishJag vill ta upp båda dessa saker i korthet, till att börja med WTO: s regler.
I would like briefly to explain both, starting with the WTO rules.