Svensk-engelsk oversættelse af "industri"

SV

"industri" engelsk oversættelse

volume_up
industri {fæl.køn}

SV industri
volume_up
{fælleskøn}

1. generel

industri (også: näring, produktivitet, näringsgren, flit)
volume_up
industry {substantiv}
Varvsindustrin är en industri för utvecklade länder och inte en industri för låglöneländer.
Shipbuilding is an industry for developed countries, not an industry for low-wage countries.
Tala om Europas största industri och våra beslutsfattare blir obeslutsamma.
Speak about Europe's biggest industry and our decision-makers become indecisive.
Huvudmålen för EU:s industri är ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga.
The main objectives for EU industry are a growth in competitiveness and innovativeness.

2. industri

industri (også: fabrik, bruk)
volume_up
mill {substantiv} (industry, foundry, etc)
Några av dem som är ansvariga för sågverk säger faktiskt att det är den värsta situation som de har upplevt på 45 år inom industrin.
In fact some people responsible for saw mills say that it is the worst situation they have experienced in 45 years in the industry.

Eksempelsætninger "industri" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDärför tror jag att bibehållandet av andelen skulle skada vår sunda industri.
That is why I think that retaining the levy would damage our healthy industries.
SwedishIMP samarbetar med ledande företag inom mineral och metallurgisk industri.
SPE cooperates with leading companies in the mining and metallurgical industries.
SwedishVår industri rättar sig efter Kyotobestämmelserna, medan amerikanerna inte gör det.
Our industries abide by the Kyoto regulations, while the American ones fail to do so.
SwedishFör det andra har vi förorenande industri, som vinpressar och intensiv djurhållning.
Secondly, pollutant industries, including intensive farming or wineries, need to be curbed.
SwedishEuropas skattebetalare understöder med andra ord exporten av sin egen tunga industri.
In other words, European taxpayers are subsidising the export of their own heavy industries.
SwedishDen behöver tas upp i rådet (konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning).
It needs to be raised in the Research and Competitiveness Councils.
SwedishVi vet alla att fiske inte är en industri som vilken annan som helst.
All of us know that fisheries is not the same as any other business.
SwedishVi har själva skyddat vår industri tills den var stark nog att konkurrera internationellt.
We ourselves protected our industries until they were strong enough to compete internationally.
SwedishAv alla industrier är turismen en industri som fungerar och som är beroende av den inre marknaden.
Tourism, of all industries, is one that functions and is dependent on the single market.
SwedishÄven medicinsk och biologisk industri följer denna trend.
Also the medical and life science industries are moving in this direction.
SwedishEuropa har sin absolut starkaste industri i de områden och i de företag som verkar över hela världen.
They are in those areas where we have opened up to a global economy.
SwedishDet är särskilt viktigt att främja arbetet inom rådet (konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning).
It is especially important to enhance the work of the Competitiveness Council.
SwedishSå de som inte brydde sig om miljön tidigare säljer utsläppsrätter till dem som har renat sin industri.
I hope, Commissioner, you can give us the assurance this evening that you will do the same.
SwedishJag har nyss tagit del av rådets (konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning) slutsatser i denna fråga.
I have just learnt of the conclusions of the Competition Council in this regard.
SwedishRådet (konkurrenskraft: inre marknaden, industri och forskning) kommer att se över detta om några dagar.
The Competitiveness Council will be looking at this in a few days.
SwedishTextil- och beklädnadsindustrin i Europa är en konkurrenskraftig, modern, innovativ och produktiv industri.
Ten years ago, we jointly set the date for the abolition of quotas for the end of this year.
SwedishEuropeisk industri behöver ständigt mer energi, vilket även gäller för transporter och hushåll.
In addition, we have old Member States, for example Germany, where half of gas imports come from Russia.
SwedishDe kom från kemisk industri, stålindustri och flygplatser.
They came from the chemical and steel industries and airports.
SwedishDet handlade i det fallet om en anställd i den europeiska industri- och arbetsgivarorganisationen Unice.
That was from an employee at UNICE, the employers' federation.
SwedishDet är mycket viktigt att vi tillstår att turismen är en stor industri i många utvecklingsländer.
I regret the lack of a clear and convincing approach to such situations in the document under discussion.