Svensk-engelsk oversættelse af "kampanj"

SV

"kampanj" engelsk oversættelse

volume_up
kampanj {fæl.køn}

SV kampanj
volume_up
{fælleskøn}

1. generel

kampanj
volume_up
crusade {substantiv} [figur.]
Han motsatte sig faktiskt varje form av kampanj, krig eller våldsyttring och förklarade att detta var omoraliskt.
In fact, he came out against any kind of crusade, war or violence, declaring them immoral.
En större regeringssponsrad kampanj - nästan ett korståg - startade i London just den här veckan för att göra rökning till något passé.
A major government-sponsored campaign - almost a crusade - was launched in London this very week to make smoking a thing of the past.
Parlamentet ger sig in i fel strid om det fortsätter att föra en ideologisk kampanj som är skild från de europeiska medborgarnas verkliga behov.
The European Parliament would be fighting the wrong fight if it continued to pursue an ideological crusade disconnected from the real needs of European citizens.
kampanj (også: kamp, fälttåg)
volume_up
campaign {substantiv}
Fundraisingarbetet inleddes 2004 med en kampanj riktad till Norrköpings näringsliv.
The fundraising work started in 2004 with a campaign aimed at businesses in Norrköping.
En sådan kampanj skulle öka föräldrarnas ansvarskänsla för sina barn.
This campaign should increase parents' sense of responsibility for their children.
Denna rapport är tillgänglig på kampanj-, annonsgrupps- och sökordsnivå.
This report is available at campaign, ad group, and keyword levels.
kampanj (også: attack, slag, driv, fart)
volume_up
drive {substantiv}
Labourregeringen i Storbritannien går i ledningen med en kampanj mot rattfylleri.
The Labour Government in Britain is at the forefront, leading a campaign against drink-driving.
Det här är en smutsig kampanj eftersom förare som är egenföretagare fortsätter att omfattas av förordningen om körtid och viloperioder i vilket fall som helst.
This is a dirty campaign, as self-employed drivers continue to be covered by the Regulation on driving times and rest periods in any case.
Jag litar på att dessa separata men nära relaterade processer kommer att sporra regeringskonferensen, på samma sätt som kampanjen för den gemensamma valutan stimulerade Maastrichtkonferensen.
I trust that these separate but closely related processes will galvanise the IGC, just as the drive towards the single currency stimulated the Maastricht conference.

2. business

kampanj
volume_up
promotion {substantiv}
Kampanj 1 benämns ”Stöd, rättvisa och värdighet”.
Campaign 1 is entitled 'Promotion, justice and dignity'.
Google Wallet erbjuder användarna många olika kampanjer under året.
Google Wallet offers a variety of promotions for users throughout the year.
På startsidan för Google Wallet hittar du information om aktuella kampanjer.
Visit the Google Wallet homepage to check for any current promotions.

Eksempelsætninger "kampanj" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Swedish   – Jag har i över tre år drivit en kampanj till stöd för ett starkt REACH.
   . I have been campaigning for over three years in support of a strong REACH.
SwedishAvslutningsvis, är det faktiskt framför allt parlamentet som har drivit denna kampanj.
Lastly, it has actually been Parliament above all who has campaigned on this process.
SwedishJag kan förstå argumenten från dem som bedriver en kampanj mot rökning.
Fellow Members, I can understand the arguments of those who are campaigning against smoking.
Swedish– Jag har i över tre år drivit en kampanj till stöd för ett starkt REACH.
I have been campaigning for over three years in support of a strong REACH.
SwedishDet är en kampanj som kommissionens engelska översättare med framgång har bedrivit.
The Commission's English translators have put this across very well.
SwedishNu ser vi kommissionen föra en kampanj av ohejdad maktexpansion.
Now we are seeing a programme of rampant expansionism of power by the Commission.
SwedishDet är så långt som vissa människors engagemang sträcker sig i denna kampanj.
There is a vital need to communicate on this cornerstone project for the future of the European Union.
SwedishVi vill inte se något återtåg i Europa utan i stället en kraftfull kampanj.
I should like to deal particularly with the future, however, and how we can make a little more progress.
SwedishI fjol startade kommissionen en kampanj för att uppmuntra digitaliseringen av små och medelstora företag.
Last year the Commission launched an initiative called 'Helping SMEs to go digital' .
SwedishI fjol startade kommissionen en kampanj för att uppmuntra digitaliseringen av små och medelstora företag.
Last year the Commission launched an initiative called 'Helping SMEs to go digital '.
SwedishDet heter en humanitär kampanj, och en armé kallas inte längre en armé.
Now, we no longer talk about war; we talk about humanitarian campaigns.
SwedishMin sista punkt är att vi den 10 juli kommer att driva en kampanj för konstitutionen i Luxemburg.
My final point is that, in Luxembourg, on 10 July, we will be campaigning for the Constitution.
SwedishOm inte detta är värt att driva en kampanj för, vad är då värt det?
If this is not something worth campaigning for, then what is?
SwedishDet är inte för inte som Oxfam för en kampanj under mottot ?Make trade fair, stop the dumping?.
There is a good reason for Oxfam campaigning under the slogan 'Make trade fair, stop the dumping'.
SwedishDet är inte för inte som Oxfam för en kampanj under mottot? Make trade fair, stop the dumping?.
There is a good reason for Oxfam campaigning under the slogan 'Make trade fair, stop the dumping '.
SwedishDen vietnamesiska regeringen bedriver en energisk tv-kampanj mot de protestantiska montagnarderna.
Tomorrow’ s meeting of the Joint EU-Vietnam Committee in Brussels provides opportunity for this.
SwedishJag skulle även vilja gratulera min kollega Geoffrey Van Orden, som har varit särskilt aktiv i denna kampanj.
The Commission is in the process of launching the multiannual strategy for 2005 to 2007.
SwedishOm detta inte följs av en kampanj för donationer, så känns det helt enkelt som om vi stannar på halva vägen.
If this is not followed by promoting donation, it seems to me we will simply stop half-way.
SwedishDet här är en kampanj som skulle kunna bli mycket mer effektiv, men finansieringen har varit en återhållande faktor.
34U (Tree for You) has planted on average more than 10000 trees every year.
SwedishIngen förde någon kampanj mot utvidgningen på " nej " sidan.
No one campaigned against enlargement on the " no " side.