Svensk-engelsk oversættelse af "klump"

SV

"klump" engelsk oversættelse

volume_up
klump {fæl.køn}

SV klump
volume_up
{fælleskøn}

1. generel

klump (også: stycke, bula, hög, mängd)
volume_up
lump {substantiv}
Han sade, "Löjligt, du kan inte göra en nål genom att gnida en klump järn mot tyg."
. ~~~ You can't make a needle by rubbing a lump of iron with a cloth."
It is dangerous to lump everything together.
I denna debatt försöker många föreningar som snarare är abolitionister att klumpa ihop kvinnohandel, prostitution och koppleri.
In these discussions several rather abolitionist associations have tried to lump together trafficking in women, prostitution and pimping.
klump (også: block, hinder, kliché, kloss)
volume_up
block {substantiv}
På grund av beslutet att rösta om ändringsförslagen i klump var många av oss ledsna över att vi inte kunde rösta emot vissa ändringsförslag.
On account of the decision to vote on the amendments in blocks, many of us are unhappy about the fact that we were not able to vote against certain amendments.
klump (også: jordkoka)
volume_up
clod {substantiv}
klump (også: grupp, klunga, skock, tramp)
volume_up
clump {substantiv}
(Knaster) Detta är en högt komprimerad klump av neutral materia som snurrar långt ute i universum.
(Crackling) This is a a highly condensed clump of neutral matter, spinning in the distant universe.
klump (også: massa, stor mängd)
volume_up
mass {substantiv}
Jag är en av dem som inte fick ungerskt medborgarskap i klump, eftersom detta bara ges till dem som lämnar in sin ansökan enskilt.
I belong to those who were not given mass Hungarian citizenship, because this will be granted to those who lodged their application individually.
klump (også: klimp)
volume_up
nodule {substantiv}
klump (også: klimp)
volume_up
nugget {substantiv}
klump (også: massa, klimp)
volume_up
clunch {substantiv}
klump (også: klick, luns)
volume_up
dollop {substantiv} [hverd.]

2. nedsættende

klump
volume_up
clot {substantiv} [nedsæt.]

Synonymer (svensk) for "klump":

klump
Swedish

Eksempelsætninger "klump" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishBurt Shlubb och Douglas Klump - 2 gör-vad-som-helst kämpar med storhetsvansinnee.
Burt Shlubb and Douglas Klump - two any-dirty-job-there-is thugs with delusions of eloquence.
SwedishDet är i klump som jag förkastar betänkandet av Karas.
I reject the Karas report in its entirety.
SwedishJag vill inte att frågan om utvidgningen av ASEAN, inklusive Burma och Laos, förbigås genom att ta dem i klump.
I would not like the issue of enlargement of ASEAN, including Burma and Laos, to be finessed by putting them together.
SwedishVi säger alltså: denna kommission får inte vårt förtroende, och vi kommer således att i klump stödja förslaget om misstroendevotum.
So we say that the Commission does not have our confidence and we should vote en bloc for the motion of censure.
SwedishShlubb och Klump packade en arsenal.
Shlubb and Klump were packing an arsenal
SwedishDenna killen flög upp, i överljudsfart, rev av skjärtfenan, loppis i skyarna, och en brinnande klump metall på väg tillbaka.
This guy went up, went supersonic, ripped the fin can off -- yard sale in the sky -- and a burning metal hunk coming back.
SwedishNisticò sade att det fanns ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 43, vilket är ett av dem som ni försöker anta i klump.
Mr President, Mr Nisticò said there was an oral amendment to Amendment No 43, which is one of the ones you are trying to take en bloc.
Swedish. - (DE) Under förevändningen att bekämpa terrorismen överförs bankdata för ärliga europeiska medborgare i klump till Förenta staterna.
in writing. - (DE) Under the guise of combating terrorism, the account data of honest European citizens are being transferred in bulk to the United States.
SwedishPå grund av beslutet att rösta om ändringsförslagen i klump var många av oss ledsna över att vi inte kunde rösta emot vissa ändringsförslag.
On account of the decision to vote on the amendments in blocks, many of us are unhappy about the fact that we were not able to vote against certain amendments.
SwedishDeras rätt att använda sin egen mark har felaktigt inskränkts, och i själva verket - tvärtemot vad ni säger - har överklagandena i de finländska domstolarna behandlats i klump.
Their right to use their own land was wrongly prohibited and in fact, contrary to what you say, the appeals in the Finnish courts were handled en bloc.
SwedishUtskottet tar juridiska ofullkomligheter som förevändning för att säga nej till allt i klump, trots att det mycket väl, i en mer positiv anda, själv hade kunnat föreslå ändringar.
It uses the pretext of legal shortcomings to reject the whole proposal whereas it could very easily, in a more positive spirit, have itself proposed corrections.