Svensk-engelsk oversættelse af "kondition"

SV

"kondition" engelsk oversættelse

volume_up
kondition {fæl.køn}

SV kondition
volume_up
{fælleskøn}

kondition (også: form, kondis)
volume_up
fitness {substantiv}
Jag tackar parlamentets personal för deras bidrag till ledamöternas kondition.
I thank Parliament's staff for their contribution towards Members ' fitness.
Jag tackar parlamentets personal för deras bidrag till ledamöternas kondition.
I thank Parliament's staff for their contribution towards Members' fitness.
Framstående idrottsprestationer kan bara frodas i en miljö som präglas av god kondition, skicklighet, träning och rättvis tävlan.
Sporting excellence can only flourish in an environment of fitness, skill, training and fair competition.
kondition (også: tillstånd, form, skick, gestalt)
volume_up
shape {substantiv}
Föredraganden godkänner att offentliga finanser i flera länder i euroområdet fortfarande inte är i god kondition.
. - Mr President, the rapporteur accepts that government finances in several euro zone countries are still not in good shape.

Synonymer (svensk) for "kondition":

kondition

Eksempelsætninger "kondition" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDe är före detta parlamentsledamöter som är i dålig fysisk kondition.
They are former members of Parliament who are in a poor physical condition.
SwedishUtrustning som är väsentlig för att leda idrottslektioner är dessutom i dålig kondition.
In addition, essential equipment for the conduct of physical education classes is in poor condition.
SwedishVissa av dessa personer befinner sig i mycket dålig kondition.
Some of these people are in an extremely serious condition.
SwedishDe måste de av nödvändighet vara om djuren ska anlända till sina destinationsorter i god kondition - acceptabel för den slutgiltiga mottagaren.
They simply have to be if animals are to arrive at their final destination in good condition - acceptable to the final recipient.
SwedishDet är fortfarande lång väg kvar, men den är i bättre kondition än för ett år sedan och den har visat sig handlingskraftig inom vissa områden.
There is still a long way to go, but it is in a better state than it was a year ago and it has shown itself capable of acting in certain areas.
SwedishNu har han återvänt till Tjeckien, är i god kondition och tackar parlamentets talman och kollegerna för deras insats för att han skulle släppas.
He is now back in the Czech Republic, is in good spirits and thanks the President and also the Members of the European Parliament for their efforts towards his release.
SwedishEn av de hungerstrejkande har i dag, efter 44 dagars fasta och i extremt dålig kondition efter att ha förlorat 24 kilo, överförts till Hôtel de Dieu-sjukhuset i Paris.
One of the hunger strikers, after 44 days of fasting, has today been transferred to the Hôtel de Dieu Hospital in Paris in extremely poor health after losing 24 kilos.
SwedishAlla unionens medlemsländer har gemensamma intressen när det gäller skogarnas kondition och utnyttjande.
All Member States of Union have common interests in the state of the forests and their use; the forests serve to bind carbon dioxide, prevent erosion and provide opportunities for recreation.