Svensk-engelsk oversættelse af "konservera"

SV

"konservera" engelsk oversættelse

SV konservera
volume_up
[konserverade|har konserverat] {verbum}

konservera (også: lägga in)
konservera (også: salta, utfodra)
konservera (også: läka, bota, röka, salta)
konservera (også: täta, packa, fylla, packa ihop)
konservera (også: förkorta, lura, lägga in, snuva)
Ändå fortsätter dessa stater, med sina gränser, traditionella sätt att tänka och centraliserade förvaltningar, att konservera EU i en föråldrad form.
Yet these States, with their borders, traditional ways of thinking and centralised administrations, continue to preserve Europe in aspic.
konservera (også: förtenna)

Synonymer (svensk) for "konservera":

konservera
Swedish

Eksempelsætninger "konservera" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet vore ett misstag att konservera detta och ta bort utvecklingsmöjligheterna.
It would be a mistake to enshrine this and set it in stone.
SwedishVi använde Vodka - min egen - för att konservera den- -eftersom vi inte hade någon formaldehyd.
I remember having to use vodka -- my own vodka -- to pickle it because we don't carry formaldehyde.
SwedishOm man vill konservera ett frö under en lång tid framöver och man vill göra det tillgängligt för odlare och forskare, ska man torka det och frysa det.
If you want to conserve seed for a long term and you want to make it available to plant breeders and researchers, you dry it and then you freeze it.
SwedishOch min sista tanke är att vi, självklart, genom att konservera vete, ris, potatis, och andra grödor, kommer vi kanske, kort sagt, att rädda oss själva.
And my final thought is that we, of course, by conserving wheat, rice, potatoes, and the other crops, we may, quite simply, end up saving ourselves.
SwedishVi måste kopiera vad Island, Nya Zealand, Falklandsöarna och andra platser har gjort genom att motivera skepparna att konservera och genom att ge dem äganderättigheter.
We need to copy what Iceland, New Zealand and the Falklands and other places have done, in giving skippers an incentive in conservation and giving them property rights.