Svensk-engelsk oversættelse af "krafter"

SV

"krafter" engelsk oversættelse

SV krafter
volume_up
{flertal}

1. "av själslig art"

krafter
volume_up
energies {fl} (of spiritual nature)
Glädjande nog har Boris Nemtsov lovat att ägna sina krafter åt detta.
Gratifyingly, Boris Nemtsov promises to devote his energies to this.
Den behöver särskilda framtida projekt som samlar krafter och engagerar ett större antal länder.
It needs specific future projects that mobilise energies and involve a larger number of countries.
Europeiska sportprojekt faller utanför ramen för det som unionen bör ägna sina krafter åt.
European sporting projects fall outside the framework of matters to which the Union should be devoting its energies.
krafter
volume_up
energy {substantiv} (of spiritual nature)
Nu koncentrerar vi våra krafter på en fredlig förening i sydöstra Europa.
Now our energy is focused on a peaceful unification in south-east Europe.
Glädjande nog har Boris Nemtsov lovat att ägna sina krafter åt detta.
Gratifyingly, Boris Nemtsov promises to devote his energies to this.
Den behöver särskilda framtida projekt som samlar krafter och engagerar ett större antal länder.
It needs specific future projects that mobilise energies and involve a larger number of countries.

Synonymer (svensk) for "krafter":

krafter
Swedish

Eksempelsætninger "krafter" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet finns några länder där dessa krafter faktiskt har lyckats helt och hållet.
There are some countries where these elements have actually achieved their goal.
SwedishVi måste stödja dessa krafter i Turkiet, och därför vill vi ha verkligt samarbete.
We must support these forces in Turkey and that is why we want real cooperation.
SwedishOch när man kommer runt topparna i dessa dalar, kan det bli uppemot 2 G-krafter.
And as you come around the banks in these valleys, the forces can get up to two Gs.
SwedishOch hennes krafter, både fysiska och mentala, utvecklas i fantastisk hastighet.
And her powers, both physical and mental...... are developing at a geometric rate.
SwedishDet är därför viktigt att alla europeiska krafter driver på denna utveckling.
It is therefore important that all the forces in Europe strive towards this aim.
SwedishKonkurrensen och konsumenterna är starka krafter för tillväxt och bättre tjänster.
Competition and customers are powerful forces for growth and for better services.
SwedishBarbariska islamiska krafter driver ett fullt utvecklat krig mot västvärlden.
Barbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.
SwedishVi måste emellertid inte använda en låt gå-strategi gentemot ekonomiska krafter.
However, we do not have to take a laissez-faire approach to economic forces.
SwedishFrågan är om alla krafter som verkar i regionen följer en gemensam strategi.
The question is: do all the forces operating in the area have a common strategy?
SwedishDetta är dags att vi förenar våra krafter för att se till att vi uppnår detta.
This is the time for us all to join forces to ensure that we achieve this purpose.
SwedishJag kan nu bara hoppas att alla politiska krafter lyssnar till detta budskap.
I can only hope, now, that this message will be heard by all the political powers.
SwedishUnder 1800-talet var kapital och arbetskraft två motsatta krafter inom företagen.
In the nineteenth century, capital and labour were the opposing forces in companies.
SwedishEU måste - och det bevisades i det förflutna - samla sina krafter på dessa områden.
Europe must - as the past demonstrates - concentrate its strengths in these areas.
SwedishJag tror att vi med gemensamma krafter snart skall kunna slutföra detta direktiv.
I believe that, united, we will see a decision taken on this directive soon.
Swedish   – Frågan handlar i synnerhet om att stärka demokratiska krafter i Iran.
   – The question is specifically about strengthening democratic forces in Iran.
SwedishTiden är inne för ett konstruktivt engagemang i Kubas demokratiska krafter.
The time has come for constructive engagement with the democratic forces in Cuba.
SwedishAlla antifascister och demokrater bör förena sina krafter för att visa sin indignation.
All anti-fascists and democrats should join forces to express their indignation.
SwedishVi tar i själva verket hjälp av andra krafter för att utföra vår kommunikativa roll.
In fact, we call on other powers to carry out this communication role for us.
SwedishAnonyma internationella krafter är snabba att sätta stopp för alla gamla tryggheter.
Anonymous international forces are quick to call an end to all the old certainties.
SwedishDärför vädjar jag till er att uppbåda alla era krafter för att åstadkomma detta.
Therefore I appeal to you to exert your best efforts to bring this about.