Svensk-engelsk oversættelse af "lägga märke till"

SV

"lägga märke till" engelsk oversættelse

SV lägga märke till
volume_up
{verbum}

1. generel

lägga märke till (også: anmäla, märka, uppmärksamma, beakta)
Ingen kan undgå att lägga märke till deras svåra förhållanden.
No one can fail to notice their tragic circumstances.
Skulle du lägga märke till annonserna i följande utföranden?
Would you notice the ads in these implementations?
Kan vi verkligen missa att lägga märke till den eller strunta i den?
Can we possibly fail to notice it or ignore it?
lägga märke till (også: signera, märka, märka ut, rätta)
lägga märke till (også: märka, uppmärksamma, följa, efterleva)
Jag kan inte låta bli att lägga märke till att vi till sist ändå fick två direktiv, precis som vi föreslog från början.
Mr President, I cannot help observing that we have ended up with two directives after all, just as we suggested at the beginning.
lägga märke till (også: anmäla, visa, uppfatta, uttrycka)
lägga märke till (også: märka, iaktta)
lägga märke till
Det borde vi lägga märke till på områdena fiskeripolitik, ekologi och mänskliga rättigheter.
We should take note of that in respect of our fisheries policy, ecology and human rights.
Kanske kommer medlemsstaterna att lägga märke till detta och konkurrensen medföra något vi inte lagstiftar eller kan lagstifta om.
Perhaps Member States will take note of this and competition will deliver what we do not or cannot legislate for.

2. "skriva upp"

lägga märke till (også: skriva upp, nämna, framhålla, anteckna)
Jag ber er lägga märke till att ”koncis” i detta fall betyder en minut.
Please note that in this instance, ‘concise’ means one minute.
Vi måste lägga märke till att situationen i Myanmar tar bisarra former.
We must note that the situation in Burma takes bizarre forms.
Det är dock viktigt att lägga märke till att enbart miljöskatterna löser inte miljöfrågorna.
It is important to note, however, that environmental problems will not be resolved merely by using environmental taxes.

Synonymer (svensk) for "lägga märke till":

lägga märke till
Swedish

Lignende oversættelser "lägga märke till" på engelsk

lägga verbum
märke substantiv
till adjektiv
English
till adverbium
English
till præposition
till pronomen
English
...till pronomen
English

Eksempelsætninger "lägga märke till" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishVi bör lägga märke till det inflytande som Kina har i utvecklingsvärlden.
We should take cognisance of the influence that China has in that developing world.
SwedishDet råder ingen tvekan om detta, och det bör Turkiet lägga märke till.
There is absolutely no doubt about this, and Turkey should acknowledge the fact.
SwedishVad gäller åtgärderna kan jag som dansk inte undvika att lägga märke till Grundtvig-åtgärden.
As a Dane, I cannot help but comment, in particular, on the Grundtvig initiative.
SwedishVi ska hålla detta i åtanke framöver och lägga märke till sådana saker.
We will bear this in mind in future and pay attention to such matters.
SwedishDet går nämligen inte att lägga märke till någon avgörande förbättring.
The fact is that there has been no noticeable improvement whatsoever.
SwedishDet är värt att lägga märke till att den tillgängliga marginalen under rubrik 4 endast är 875 530 euro.
It is worth noting that the margin available under heading 4 is only EUR 875 530.
SwedishOm ni tittar efter i era papper kommer ni att lägga märke till att ordet "nytt " står under punkt 15.
If you look at your papers you will see that Paragraph 15 contains the word 'new' .
SwedishOm ni tittar efter i era papper kommer ni att lägga märke till att ordet " nytt " står under punkt 15.
If you look at your papers you will see that Paragraph 15 contains the word 'new '.
SwedishVi är emellertid skyldiga att lägga märke till att det finns en bristande balans i logiken.
Nevertheless, we feel obliged to say that it is blemished by an element of distorted reasoning.
SwedishDet är viktigt att lägga märke till de centrala principerna för dialogen.
It is important to recognise the main principles of dialogue.
SwedishSkulle du lägga märke till annonserna i följande utföranden?
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
SwedishMan har ibland en tendens att lägga märke till omstruktureringar när arbetsplatser går förlorade.
People tend only to consider restructuring if there are job losses.
SwedishPM: Okej, de där skakningarna på huvudet är mycket enklare att lägga märke till. när du väl letar efter dem.
PM: Okay, those head shakes are much easier to spot once you know to look for them.
SwedishJag har kunnat lägga märke till att kommissionären i någon mån verkar vara beredd till detta, och vi avvaktar.
I think I managed to detect some willingness in him, but we shall have to wait and see.
SwedishTrots den europeiska integrationen kan vi fortfarande lägga märke till en fortgående desintegration av järnvägen.
In spite of European integration, we still see continuing disintegration of the railways.
SwedishMan kan också lägga märke till en viss pedagogisk effekt som just nu börjar ge sina första resultat.
It is also quite possible to identify a learning curve, which is beginning to bear fruit at the present time.
SwedishSe nu om ni kan lägga märke till hur han säger "ja" medan han skakar huvudet "nej," och rycker lätt på axlarna.
See now if you can spot him saying, "yes" while shaking his head "no," slightly shrugging his shoulders.
SwedishDet är dock lång väg mellan att lägga märke till en chans och att verkligen erhålla ett uppdrag.
But there is a good deal of ground to cover between the announcement of an opportunity and actually securing a contract.
SwedishDet är en lila ko, det är vär att lägga märke till.
That's a purple cow; that's something worth noticing.
SwedishUnder det gångna året har man kunnat lägga märke till att budgetsituationen i viss utsträckning har förbättrats.
Mr President, over the past year, we have seen a slight improvement in the budgetary situation.