SV lugn
volume_up
{neutrum}

volume_up
coolness {substantiv}
lugn (også: uppehåll, paus)
volume_up
lull {substantiv}
När det gäller budgeten befinner vi oss i en fas där det råder ett visst lugn före stormen.
Mr President, we find ourselves in a phase of the budget which resembles the lull before the storm.
volume_up
phlegm {substantiv}
volume_up
smoothness {substantiv}
lugn (også: nykterhet, måttlighet)
volume_up
sobriety {substantiv}
lugn (også: ro, stillhet)
volume_up
calm {substantiv}
PPE-ledamöterna i min grupp manar till lugn och förnuft i denna upphetsade debatt.
In this heated debate, the PPE members of my Group are calling for calm and reason.
Europeiska unionen bör inta en lugn men bestämd hållning till situationen i Ukraina.
The EU should adopt a calm but determined stance on the situation in Ukraine.
Vårt viktigaste ansvar i kväll är att uppmana till lugn och dialog.
Our first responsibility this evening is to call for calm and dialogue.
lugn (også: ro, stillhet)
volume_up
quietude {substantiv}
lugn (også: sans, fattning)
volume_up
composure {substantiv}
Vi måste alla visa samma lugn, allvarliga avsikter och mognad.
We must all show the same composure, seriousness of purpose and maturity.
Jag anser att vad som krävs för att lösa detta problem är mognad, rätt inställning och lugn.
I think that what is needed to deal with this problem is maturity, the right attitude and composure.
For now, however, we should keep our composure.

Eksempelsætninger "lugn" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet är grundläggande att direktivet diskuteras med rådet igen i lugn och ro.
It is essential for the directive to be discussed again calmly with the Council.
SwedishEU befinner sig verkligen i en krissituation, och vi måste möta denna kris med lugn.
Europe is indeed in a crisis situation, and we have to face this crisis calmly.
SwedishMen ni kan vara lugn, vi ska låta de berörda tjänsteenheterna följa upp det här.
Do not worry, however, we will have those concerned follow up this matter.
SwedishSamhället präglas inte heller av lugn och harmoni som Kinas kommunistparti hävdar.
The society is also not harmonious as the Communist Party of China claims.
SwedishOch sakta men säkert blir denna hemska värld en lugn, harmonisk plats.
And this wicked world will slowly but surely become a place of cheerful harmony.
SwedishMen för att Sacrédeus skall känna sig lugn, är det bättre att ni besvarar frågan direkt.
Furthermore, for Mr Sacrédeus's benefit, it is better that you reply to him directly.
SwedishLugn, sir. Vi kan ta oss in på eldavstånd bara kapten Fukov skickar hit sina ljuskulor.
If we ask Capt Fukov to deliver his light balls to us, we can close in...
SwedishVill ni i framtiden se till att vi får lyssna på alla talare i lugn och ro.
Please ensure in future that we can listen in silence to every speaker.
SwedishMen för att Sacrédeus skall känna sig lugn, är det bättre att ni besvarar frågan direkt.
Furthermore, for Mr Sacrédeus' s benefit, it is better that you reply to him directly.
SwedishAtt ge dem fyra timmar av lugn och ro på kontoret kommer att vara så otroligt värdefullt.
Giving them four hours of quiet time at the office is going to be incredibly valuable.
SwedishJag tycker att vi nu skall inrikta oss på att avsluta det här sammanträdet i lugn och ro.
I believe we should now get ready to end this part-session calmly instead.
SwedishMed tanke på vad som just har hänt, tror jag inte att vår grupp kan rösta i lugn och ro.
In view of what has just happened, I do not think our group will be able to vote calmly.
SwedishSom jag sade i debatten i går anser jag att en av de delar som står på spel är lugn.
As I stated in the debate yesterday, I consider one of the parts in question to be acceptable.
SwedishJag är inte helt lugn på den punkten efter att ha hört vissa första rapporter från Slovakien.
I am not entirely happy on that point, having heard certain first reports from Slovakia.
SwedishJag tvingades att begära tystnad i kammaren för att talarna skulle kunna tala i lugn och ro.
I had to keep calling the House to order to give the speakers some quiet in which to speak.
SwedishSom jag sade i debatten i går anser jag att en av de delar som står på spel är lugn.
. (PT) As I stated in the debate yesterday, I consider one of the parts in question to be acceptable.
SwedishI detta läge måste vi politiker svara med lugn och lyhördhet.
In this situation, we politicians must respond calmly and perceptively.
SwedishJag tvingades att begära tystnad i kammaren för att talarna skulle kunna tala i lugn och ro.
Mr Davies, is your point of order really necessary, considering that the vote is about to begin?
SwedishNi kan vara lugn, ni översattes perfekt till nederländska.
I can assure you that your speech has been translated into perfect Dutch.
SwedishJag är inte lika lugn när det gäller medlemsstaternas delaktighet.
I am less convinced about the involvement of the Member States.