Svensk-engelsk oversættelse af "max"

SV

"max" engelsk oversættelse

EN
EN

"max" svensk oversættelse

volume_up
max {substantiv}
SV

SV max
volume_up
{neutrum}

max
volume_up
max {substantiv}
Om fälten för Min. värde och Max. värde inte fylls i, görs ingen begränsning.
If the fields are not filled in for Min. value and Max. value, there is no restriction.
Sorteringsoperationer med för många numeriska data (max 100000) eller spill i räknestacken.
Sort operations with too much numerical data (max.
Posten Max. står för obegränsat antal omgångar.
The entry Max. stands for an unlimited number of passes.

Synonymer (svensk) for "max":

max
Swedish

Synonymer (engelsk) for "max":

max

Eksempelsætninger "max" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishHan kunde inte generera tillräckligt med ström för att uppnå max effekt.
He couldn't generate enough power for the machine to reach critical mass.
SwedishUtan dessa går det inte att implementera inställningenMax meddelandestorlek.
Without server support for this, we cannot implementthe ``Maximum Message Size'' preference.
SwedishGå tillbaka och ange en sökväg med segment om max 8 tecken.
Please hit BACK and use a path with no segments longer than 8 characters.
SwedishDet här rotationsfältet kan Du enbart använda om Du har markerat alternativfältet Fotnotens max höjd.
This spin box only becomes active if the Maximum footnote height option has been selected.
SwedishMax åtta timmars transport är ett rimligt krav.
A maximum time limit of eight hours for the transport of animals is a reasonable demand.
SwedishInom företagsvärlden är kvinnor som når toppen, höga chefsjobb, styrelseuppdrag -- max 15, 16 procent.
In the corporate sector, women at the top, C-level jobs, board seats -- tops out at 15, 16 percent.
SwedishEtt år senare -- orange och vitt är max blodcirkulation.
A year later -- orange and white is maximum blood flow.
Swedish(skratt) Max åtta siffror - avskyr inte ni också det?
(Laughter) Eight-digit capacity -- don't you hate that?
SwedishOm vi inte utnyttjar varje lands energitillgångar och möjligheter till max, kommer vi att förlora på det i slutändan.
If we do not maximise every country's energies and opportunities, we shall all lose out in the end.
SwedishMen på nätet, står alla tre spakarna på max.
But on the web, all three dials are ratcheted right up.
SwedishDet innebär att fordon med en last på högst 3, 5 ton eller en totalvikt på max 6 ton undantas.
That means that vehicles with payloads of up to 3.5 tonnes or maximum permissible laden weights of up to 6 tonnes are excluded.
SwedishDessa stripp hålor är försäkrade till max.
These strip joints are insured up the ass.
SwedishKrig ödelägger, och vi bör alltså upprätta en internationell ram för återuppbyggnad, som Max Van den Berg sade.
War destroys and, as Mr van den Berg has said, we shall therefore have to build an international framework for reconstruction.
SwedishOrdförandeskapet hoppas emellertid att Max-Peter Ratzel snart kommer tillbaka till Europaparlamentet för vidare diskussioner.
However, the Presidency hopes that Mr Ratzel will soon return to the European Parliament for further discussions.
SwedishOrdförandeskapet hoppas emellertid att Max-Peter Ratzel snart kommer tillbaka till Europaparlamentet för vidare diskussioner.
You will receive a more official response; however, I believe that the spirit of Question Time is extremely clear.
SwedishAbstractsen ska omfatta max 500 ord.
SwedishMax meddelandestorlek är 32 kB.
SwedishJag håller också med om att variationerna av totala tillåtna fångstmängder (TAC) rent generellt bör begränsas till max 15 procent för dessa bestånd.
I also accept that, as a general rule, variations in TAC should be limited to no more than 15% for these stocks.
SwedishMax storlek på varje cookie:
SwedishMeddelandet överskrider värdet för Max meddelandestorlek i Inställningar,så endast de första raderna har lästs in från e-postservern.
This message exceeded the Maximum Message Size set in Preferences,so we have only downloaded the first few lines from the mail server.