Svensk-engelsk oversættelse af "missförhållande"

SV

"missförhållande" engelsk oversættelse

SV missförhållande
volume_up
{neutrum}

missförhållande (også: missbruk, ovett, glåpord, skällsord)
volume_up
abuse {substantiv}
Så länge banker enbart är avsedda att göra stora vinster, och de inte är underkastade demokratisk kontroll, kommer detta missförhållande att fortsätta.
As long as banks are only designed to make huge profits and are not brought under democratic control, this abuse will continue to exist.
missförhållande (også: kränkning, övergrepp, oriktighet, otillbörlighet)
volume_up
wrong {substantiv}
Förslaget till ändring rättar till detta missförhållande.
The draft amendment rights this wrong.
Han förknippar också därmed sina förväntningarna att det missförhållande som han tar upp avhjälps på lämpligt sätt.
He is also linking that with the expectation that what he sees as a wrong will be righted accordingly.

Eksempelsætninger "missförhållande" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishJag förutsätter därför att detta missförhållande kommer att rättas till i sinom tid.
I trust, therefore, that, in due course, that anomaly will be addressed.
SwedishI betänkandet behandlas ett klagomål mot kommissionen om ett administrativt missförhållande.
This report concerns a complaint of maladministration against the Commission.
SwedishDe vanligaste klagomålen om påstått administrativt missförhållande gäller bristande öppenhet.
The most common types of alleged maladministration were lack of transparency.
SwedishMin kollega Berthu har just understrukit detta allvarliga missförhållande.
Mr Berthu has just highlighted this very serious irregularity.
SwedishAvskaffandet av all kontroll vid gränserna skulle inte annat än gynna detta missförhållande.
The removal of all border controls will necessarily lead to an escalation of such activities.
SwedishEtt förslag till rekommendation innebär att ombudsmannen har påvisat ett administrativt missförhållande.
A draft recommendation constitutes a finding of maladministration by the Ombudsman.
SwedishDen vanligaste typen av missförhållande var bristen på öppenhet.
The most common type of maladministration was lack of transparency.
SwedishDetta missförhållande måste i fortsättningen rättas till.
This is a state of affairs that will have to be remedied in the future.
SwedishI 95 fall avslöjade undersökningen inget administrativt missförhållande.
In 95 cases, the inquiry revealed no maladministration.
SwedishOlagligt beteende som faller inom mitt mandat handlar alltid om något slags administrativt missförhållande.
Unlawful behaviour, when it falls within my mandate, is always a form of maladministration.
SwedishJag vill ta upp ett missförhållande vid Europeiska skolan I i Bryssel.
Mr President, I would like to draw attention to a deplorable state of affairs at the European School I in Brussels.
SwedishI 45 procent av fallen visade undersökningen att det inte förelåg något administrativt missförhållande.
In 45 % of the cases, the inquiry revealed no maladministration.
SwedishJag hoppas att regeringskonferensen kommer att åtgärda detta missförhållande.
I hope the IGC will redress this anomaly.
SwedishVi vet också att medborgare har skvallrat till justitieombudsmannen om detta administrativa missförhållande.
It is also known that citizens have complained to the Ombudsman about this administrative defect.
SwedishMånga framställningar visar på ett missförhållande mellan de rättsliga föreskrifterna och den europeiska integrationen.
Many petitions point to a discrepancy between the legal provisions and European integration.
SwedishNå, er närvaro i Bryssel i dag är ett missförhållande.
Well, your presence in Brussels today is an anomaly.
SwedishDet här betänkandet korrigerar ett missförhållande.
What this report does is to correct an anomaly.
SwedishEtt sådant missförhållande manar rentav stora teleföretag att söka sig till marknader i tredje land och skatteparadis.
This defect in the system is a direct invitation for the large telecoms to move to third-world tax havens.
SwedishEftersom jag var här igår, och skrev under i flera utskott vill jag att detta missförhållande rättas till.
I was here yesterday and signed in various committees. I hope that this mistake, for which I am to blame, will be corrected.
SwedishEn kritisk anmärkning är också lämplig när det inte längre går att rätta till ett administrativt missförhållande.
A critical remark is also appropriate if it is no longer possible for the instance of maladministration to be eliminated.