Svensk-engelsk oversættelse af "motstycke"

SV

"motstycke" engelsk oversættelse

SV motstycke
volume_up
{neutrum}

volume_up
parallel {substantiv}
Jag menar att förtrycket av det kinesiska folket saknar motstycke.
I believe that the oppression of the Chinese people is without parallel.
Den colombianska vänstern har varit och är utsatt för en terrorkampanj som saknar motstycke.
The Colombian Left has been, and continues to be, subject to a terror campaign without parallel.
EU:s framgångar med att främja fred och frihet saknar motstycke i historien, men attackeras nu hårt.
The EU success in promoting peace and freedom is without historical parallel but is now under high-level attack.
motstycke (også: make, handbok, riddare, kapp)
volume_up
companion {substantiv}
motstycke (også: bild, avbildning, idé, avbild)
volume_up
image {substantiv}
motstycke (også: giftermål, träff, parti, tändsticka)
volume_up
match {substantiv}
motstycke (også: tvilling, pendang)
volume_up
twin {substantiv}

Synonymer (svensk) for "motstycke":

motstycke

Eksempelsætninger "motstycke" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishPersonligen ser jag detta drag som en kränkning av folkrätten utan motstycke.
Personally, I view this move as an unprecedented violation of international law.
SwedishVi står inför en mänsklig katastrof utan motstycke.
Mr President, Commissioner, we are faced with an unprecedented human catastrophe.
SwedishOm inte en korridor upprättas snabbt hotar en humanitär katastrof utan motstycke.
If a corridor is not quickly created, an unparalleled humanitarian disaster threatens.
SwedishAmbitiösa åtgärder utan motstycke, som dåvarande kommissionsledamot Joe Borg sade.
Ambitious and unprecedented measures, in the words of the then Commissioner, Joe Borg.
SwedishVi har sett en spekulation utan motstycke, utan annat mål än vinst för några ägare.
We have seen unheard-of speculation, with no aim other than a profit for some owners.
SwedishSamtidigt har det fastställts en rad personalförmåner som saknar motstycke.
At the same time, an unprecedented range of staff privileges has become established.
SwedishMed andra ord innebär denna resolution ett intrång i behörighet utan motstycke.
In other words, this resolution is an invasion of competences on an unprecedented scale.
SwedishDenna kontrollnivå saknar motstycke i någon annan internationell struktur.
That is a level of scrutiny that exists in no other international structure.
SwedishPå den fria marknaden ger den globala räckvidden dem alternativ utan motstycke.
In the free market their global reach gives them unprecedented options.
SwedishHändelserna i Frankrike under de senaste veckorna saknar motstycke.
      Mr President, the events in France over the past few weeks have been unprecedented.
Swedish. - (PT) Vi har nyligen sett en ökning av bränslepriserna som saknar motstycke.
in writing. - (PT) We recently saw an unprecedented rise in fuel prices.
SwedishI många fall har detta resulterat i miljöskador som saknar motstycke.
In many instances that has resulted in unprecedented environmental damage.
SwedishVår isolering och oro har inget motstycke, men vår framtidstro är också stor.
Our isolation and anxiety is beyond any proportion, but our faith in the future is also great.
SwedishOch något utan motstycke: För år 2001 har de begärt en minskning av anslagen för lönekostnader.
Plus, and this is unprecedented, it has requested a reduction in wage costs.
SwedishSolidaritet - Denna utvidgning, som saknar motstycke i historien, medför nya utmaningar för unionen.
Solidarity - This unprecedented enlargement brings new challenges for the Union.
SwedishDet sätt på vilket kollegan Fatuzzo går in för sitt arbete är utan motstycke.
The way in which he devotes himself to his work is unequalled.
SwedishDå kan Kyoto och Bonn leda till en innovation utan motstycke.
In this way, Kyoto and Bonn will culminate in an unparalleled burst of innovation.
SwedishDetta är en solidaritetshandling utan motstycke som inte går att finna någon annanstans i världen.
This is an unprecedented act of solidarity, unmatched anywhere in the world.
SwedishDen nuvarande krisen saknar motstycke och EU måste snabbt vidta kraftfulla åtgärder.
In the face of this unprecedented crisis, the European Union must take significant steps, quickly.
SwedishHälsokrisen i utvecklingsländerna är utan motstycke.
Mr President, the health crisis in developing countries is unprecedented.