Svensk-engelsk oversættelse af "nåd"

SV

"nåd" engelsk oversættelse

volume_up
nåd {fæl.køn}
volume_up
Nåd {k.ent}

SV nåd
volume_up
{fælleskøn}

1. generel

volume_up
mercy {substantiv}
Om Sherrypie tänker be om nåd skulle en inspelning vara bra propaganda.
A recording of Sherrypie begging for mercy would have propaganda value.
Om ni låter nåd gå före rätt, så är vi införstådda med det.
Madam President, we are quite happy for you to temper justice with mercy, as it were.
Erkännande av våldtäkt på flickan och stammande om nåd?
Confessing to raping a little girl and blubbering for mercy?
En fördubbling av forskningsanslagen, en halvering av jordbrukssubventionerna och en sänkning av EU-avgiften med 40 procent är en nåd att stilla bedja om.
A doubling of research appropriations, a 50% cut in agricultural subsidies and a 40% reduction in the fee payable to the EU would be blessings to offer a silent prayer for.
nåd (også: mildhet, barmhärthighet)
volume_up
clemency {substantiv}
Denna resolution är egentligen en ansökan om nåd.
This resolution is really an appeal for clemency.
Det är därför vi uppmanar president Clinton att bevilja nåd i detta fall och ett moratorium för federala avrättningar.
That is why we urge President Clinton to grant clemency in this case and a moratorium on federal executions.
Det är därför som vår grupp kommer att stödja kravet på lämplig vård och kravet på nåd för Peltier.
This is why our group will support the call for appropriate treatment and the request to grant Mr Peltier clemency.
nåd (også: fjärdedel, kvart, kvarter, håll)
volume_up
quarter {substantiv}

2. religion

nåd
volume_up
grace {substantiv}
Som om det alltid vore möjligt, t.o.m. för de värsta människorna, att finna nåd.
It is as if grace is still possible even amongst the worst of men.
Det är verkligen bara genom Guds nåd som vi i dag inte talar om åtskilliga dödsfall.
It is really only by the grace of God that today we are not talking about multiple fatalities.
Genom Guds nåd ledde tron på handling fram till frihet.
By God's grace, faith in action attained freedom.

Synonymer (svensk) for "nåd":

nåd

Eksempelsætninger "nåd" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishEtt enda kapitel tycks finna nåd hos föredraganden: det europeiska försvaret.
Only one chapter seems to find favour with the rapporteur and that is the one on European defence.
SwedishKommissionären kommer nu bergsäkert att säga till oss att de kommer att finna nåd inför hans ögon.
The Commissioner is now sure to tell us that they all find favour with him.
SwedishEndast yttrandefriheten finner nåd i extremhögerns ögon.
Only the right to freedom of expression finds favour in the eyes of the extreme right.
SwedishDet är inte någon nåd, som visas parlamentet, utan det är en beståndsdel i lagstiftningsförfarandet.
This is not a courtesy shown to Parliament. It is a constituent part of the legislative process.
SwedishI grund och botten innebär kommissionens förslag att arbetsmarknaden på nåd och onåd utlämnas åt avregleringarna.
It means that we can do no other than describe integration as having been hamstrung.
SwedishTrots detta får vi inte utelämna det vitryska samhället på nåd och onåd till Alexander Lukasjenkos ohämmade maktbegär.
Indeed, is not the present leaders’ self-imposed political isolation from the West complete?
SwedishDe afghanska kvinnorna skall inte behöva tigga om rätten till utbildning som en nåd, utan det skall vara en rättighet.
Afghan women should not have to beg for the right to education as a favour. Instead, this must be a right.
SwedishEU:s motstånd är endast ett sätt att stödja de europeiska multinationella företagen i ett ekonomiskt krig utan nåd.
The European Union's opposition is merely a way of supporting European multinationals in a ruthless economic war.
SwedishEU: s motstånd är endast ett sätt att stödja de europeiska multinationella företagen i ett ekonomiskt krig utan nåd.
The European Union's opposition is merely a way of supporting European multinationals in a ruthless economic war.
SwedishDär fann vi tyvärr inte någon nåd hos kollegerna i budgetutskottet.
My main point, though, is to do with tourism, something which did not, unfortunately, meet with favour in the Committee on Budgets.
SwedishErs nåd, Arwen...... vi kan inte vänta.
SwedishMed er tillåtelse, ers nåd?
SwedishOch ni lämnade ut Greklands arbetarklass och de fattiga i Grekland på nåd och onåd åt dessa parasiter - uppriktigt talat, brottslingar.
And you handed over the working class of Greece and the poor of Greece to the tender mercies of these parasites - criminals in fact.
SwedishVärldsekonomierna utanför EU kommer inte att visa oss någon nåd, vilket vi heller inte bör förvänta oss att de skall göra.
Policies adopted by socialist governments have stunted the growth of economies and drowned us and our vital businesses in costly regulatory frameworks.
SwedishFör dig, ers nåd.
SwedishTack, ers nåd.
SwedishDen enda lösningen är att han benådas av Demirel och det enda sättet att komma dit, är att kommissionen trycker på så att nåd beviljas.
The only way out is for Demirel to grant a pardon, and the only way that will happen is if the Commission brings pressure to bear for the pardon to be granted.
SwedishInte ens parlamentets kompromiss om att helt enkelt halvera den begärda minskningen på två decibel till endast en decibel kunde finna nåd hos ministrarna.
Even the compromise on the part of Parliament simply to halve the requested reduction of two decibels down to only one decibel was viewed unfavourably by the Ministers.
SwedishEn fördubbling av forskningsanslagen, en halvering av jordbrukssubventionerna och en sänkning av EU-avgiften med 40 procent är en nåd att stilla bedja om.
A doubling of research appropriations, a 50% cut in agricultural subsidies and a 40% reduction in the fee payable to the EU would be blessings to offer a silent prayer for.
SwedishJag stöder i synnerhet de bestämmelser som handlar om den rätt som kan tillämpas på det alternativa frihetsstraffet liksom nåd eller nedsättning av bötesstraff.
I particularly endorse the provisions relating to the law to be applied, alternative custodial penalties and the amnesty, pardon or commutation of financial penalties.