Svensk-engelsk oversættelse af "Nicolas"

SV

"Nicolas" engelsk oversættelse

Tag et kig på eksempelsætningerne for at se "Nicolas" i kontekst.

Eksempelsætninger "Nicolas" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishAngela Merkels och Nicolas Sarkozys konkurrenspakt består av sex särskilda åtgärder.
Mrs Merkel and Mr Sarkozy's competitiveness pact comprises six specific measures.
SwedishVi bör vara tacksamma för att Frankrike och dess ledare Nicolas Sarkozy tar täten.
We should be grateful to France and its leader, Nicolas Sarkozy, in leading the way.
SwedishI dag eller i morgon kommer Nicolas Sarkozy att föreslå en union för Medelhavsområdet.
Today or tomorrow Mr Sarkozy is going to propose a Union for the Mediterranean.
SwedishÅtminstone verkar det som om Angela Merkel och Nicolas Sarkozy sade detta förra veckan.
At least that is what Mrs Merkel and Mr Sarkozy appeared to be saying last week.
SwedishNi var tydlig i dag och jag hoppas att även Nicolas Sarkozy kommer att vara det.
You put it plainly today, and I hope Nicolas Sarkozy will do likewise.
SwedishHerr Verheugen - ursäkta mig, men inte kan ni vara arg på Nicolas Sarkozy.
Mr Verheugen, if you pardon my saying so, you surely cannot be cross with Mr Sarkozy.
SwedishSom president Nicolas Sarkozy sa nyss vill vi leda denna globala ansträngning.
As President Sarkozy has just said, we want to lead this global effort.
SwedishJag hoppas att ni tar med er dessa budskap tillbaka till Nicolas Sarkozy.
President-in-Office, I hope you will take these messages back to Mr Sarkozy.
SwedishNicolas Sarkozy sade att vi inte kan ha ett starkt EU om EU inte är enat.
Mr Sarkozy said that we cannot have a strong Europe if Europe is not united.
SwedishRådsordföranden Nicolas Schmit talade om att stoppa vapenleveranserna.
The President-in-Office, Mr Schmit, talked about cutting off the arms supplies.
SwedishEuropeiska unionen hjälper Frankrike, Nicolas Sarkozy och ordföranden för G20.
The European Union is helping France, Sarkozy and the chair of the G20.
SwedishVi bör hålla politik och idrott åtskilda; vi bör hålla Nicolas Sarkozy borta från Peking.
We should keep politics out of sport; we should keep Mr Sarkozy away from Beijing.
SwedishPresident Nicolas Sarkozy! Är ni beredd att låta Martin Schulz ställa en fråga?
President Sarkozy, are you willing to allow a question from Mr Schulz?
SwedishDet var vad Nicolas den förste sade till Europaparlamentet i juli 2008.
That was what Nicolas the First said to the European Parliament in July 2008.
SwedishI morse sade president Nicolas Sarkozy att kompromisser är Europas anda.
This morning President Sarkozy said that compromise is the spirit of Europe.
SwedishNicolas Sarkozy och Angela Merkel bör också granska betänkandet mycket, mycket noggrant.
Mr Sarkozy and Mrs Merkel should also study the report very, very carefully.
SwedishKriget stoppades för det första av Europeiska unionen och Nicolas Sarkozy.
First of all, the war was stopped by the European Union and by Mr Sarkozy.
SwedishJag är oroad över den inställning som den tillträdande rådsordföranden Nicolas Sarkozy hyser.
I am concerned about the attitude of the incoming Council President, Mr Sarkozy.
SwedishNågot som faktiskt oroade mig mycket var det som Nicolas Sarkozy sa i går.
What actually worried me considerably was what Mr Sarkozy said yesterday.
SwedishSlutligen ska jag ta upp frågan om finansiell stabilitet, som Nicolas Sarkozy hänvisade till.
Lastly, there is the matter of financial stability, to which Mr Sarkozy referred.

Andre ord i vores ordbog

Swedish
  • Nicolas

I den dansk-tyske ordbog kan du finde flere oversættelser.