Svensk-engelsk oversættelse af "Nordamerika"

SV

"Nordamerika" engelsk oversættelse

SV Nordamerika
volume_up
{egennavn}

1. geografi

Nordamerika
I Nederländerna emigrerar flera lantbrukare till Nordamerika.
In the Netherlands, many farmers are emigrating to North America.
Även i Europa och i Nordamerika ökar vapeninnehavet.
In Europe and North-America too, the possession of weapons is on the increase.
Resor utanför Västeuropa och Nordamerika bör också rapporteras.
In addition, journeys outside Western Europe and North America should also be declared.

Eksempelsætninger "Nordamerika" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishEn annan är tvisten över den strategiska norra passagen mellan Asien och Nordamerika.
Another one is the dispute over the strategic north passage between Asia and America.
SwedishSamarbete och handelsförbindelser mellan EU och industriländerna i Nordamerika, Fjärran Östern och Australasien
Trade relations with certain industrialised countries
SwedishDetta leder mig in på en annan aspekt, nämligen att Kanada, detta storslagna land, är ett land där man talar franska, fastän det ligger i Nordamerika.
We also want to improve our dialogue in other policy areas where we often share common values and face similar challenges.
SwedishTas som gisslan av biobränsleproducenter i Ryssland, Nordamerika eller Centralasien - eller kanske till och med i Latinamerika.
Held hostage to producers, whether they be in Russia or in North Africa or in Central Asia - or perhaps even in Latin America - in the case of biofuels.
SwedishNär det gäller den ytterligare tekniska utvecklingen vill även Indien, Sydafrika, Australien, Nordamerika och Ryssland använda dessa tekniker.
As far as further technological developments are concerned, India, South Africa, Australia, America and Russia also want to use these technologies.
SwedishDet är också värt att notera att det finns en genuin överensstämmelse mellan de åsikter som uttrycks i Europa och i Nordamerika.
The greatest challenges, as proposed by this group, were the elimination of poverty, the establishment of equitable globalisation and the management of climate change.
SwedishDet skapar endast möjligheter för en politisk uppdelning mellan allierade i Europa och Nordamerika vid en tidpunkt då de alla borda sitta vid samma bord.
It merely opens the opportunity for political division between European and North American allies at the very time when they should all be sitting around the same table.
SwedishJag hörde direkt från indierna själva att det var ömsesidigt fördelaktigt att deras anställda under en period arbetade antingen i Europeiska unionen eller i Nordamerika.
European Union Member States will also continue to be able to refuse entry to persons that pose a security threat or are considered to be at risk of abusing the terms of their entry.
SwedishVi måste även om och om igen erkänna att EU som ekonomiskt centrum och handelscentrum konkurrerar med de stora ekonomiska centrumen och handelscentrumen i Nordamerika och Sydostasien.
We also have to acknowledge time and again that, as an economic and trading centre, Europe is in competition with the large economic and trading centres of America and South-East Asia.
SwedishTitta noga på östra delen av Stilla Havet, från Syd- och Nordamerika, och vidare västerut, och på vardera sida av Indiska halvön, där syrenivåerna i världshavens minskar kraftigt..
Look carefully at the area of the eastern Pacific, from the Americas, extending westward, and on either side of the Indian subcontinent, where there is a radical depletion of oxygen in the oceans.