Svensk-engelsk oversættelse af "nyetablering"

SV

"nyetablering" engelsk oversættelse

SV nyetablering
volume_up
{fælleskøn}

1. "företag"

nyetablering
volume_up
start-up {substantiv}

Eksempelsætninger "nyetablering" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet behövs lån för nyetablering av företag, utbildning och infrastruktur.
Loans are needed for firms to be started up, for training and for infrastructure.
SwedishDet är ingen större idé att stödja nyetablering av företag om småföretagen därefter hindras från att växa.
There is little value in helping start-ups if SMEs are then blocked from growth.
SwedishVi bör stödja nyetablering och företagens innovationsförmåga.
They should be helped to set up and to become innovative.
SwedishDessutom möjliggör den planerade mekanismen varken en modernisering av produktionen eller nyetablering av unga jordbrukare.
Moreover, the intended system will not help to modernize production methods or enable young farmers to set up.
SwedishEtt sätt att göra detta skulle vara att upprätta ett europeiskt nätverk av jurister som är beredda att ge råd om nyetablering av mikroföretag, till att börja med kostnadsfritt.
One way to do this would be to establish a European network of lawyers prepared to give advice on micro-business start-ups, initially on a pro bono basis.
SwedishI mitten av 2002 offentliggjordes undersökningen ”Konkurs och nyetablering”, som innehöll en samling uppgifter om rättsliga och sociala konsekvenser av företagskonkurser.
In mid-2002, the study ‘Bankruptcy and a Fresh Start’ was published, including a collection of data on the legal and social consequences of business insolvencies.
SwedishDet första av dessa mål var att medlemsstaterna bör främja genomförandet av rekommendationerna från gruppen av experter på ”omstrukturering, konkurs och nyetablering”.
The first of these was that the Member States should be encouraged to implement the recommendations of the group of experts on ‘restructuring, bankruptcy and a fresh start’.