Svensk-engelsk oversættelse af "ologisk"

SV

"ologisk" engelsk oversættelse

SV ologisk
volume_up
{adjektiv}

ologisk (også: oförnuftig, irrationell)
Den ursprungliga begäran var både högst ologisk och orealistisk.
The original request was both highly illogical and unrealistic.
Den gemensamma fiskepolitiken är ohållbar, ologisk och har inneburit en total katastrof.
The Common Fisheries Policy is untenable, illogical and has been an unmitigated disaster.
De Coene, ni har just påmint lite om hur ologisk man ibland är.
Mr De Coene, you have just reminded us how illogical people can sometimes be.
ologisk

Eksempelsætninger "ologisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishTill detta kommer att dagens situation är ologisk.
There is also the question of the illogicality of where we are today.
SwedishVar det ett alternativ att fortsätta att hanka sig fram efter nio år av en alltmer ologisk och ineffektiv FN-administration?
Was muddling along after nine years of an increasingly illegitimate, increasingly ineffective UN administration an option?
SwedishTill skillnad från det som föredraganden har sagt, och vad som står i betänkandet, anser jag att denna begäran är ologisk och dessutom enormt skadlig för de fiskare som berörs.
Contrary to what the rapporteur said and wrote in his report, I think that such a request is absurd and, what is more, is extremely detrimental to the fishermen concerned.
SwedishFör det tredje: En politik där tobak subventioneras och det samtidigt uttalas ett reklamförbud, är i sig ologisk och osammanhängande, och kan därför i grund och botten inte heller tas på allvar.
Thirdly, a policy that simultaneously subsidises tobacco and bans its advertising is neither logical nor consistent, and cannot therefore really be taken seriously.