Svensk-engelsk oversættelse af "operativsystem"

SV

"operativsystem" engelsk oversættelse

SV

operativsystem {neutrum}

volume_up
operativsystem
Detta beskrivs i hjälpen till ditt operativsystem.
You can find a description of this in your operating system Help.
För att du ska kunna integrera en skanner krävs en lämplig skannerdrivrutin som passar ditt operativsystem.
Integrating a scanner requires a scanner driver compatible with your operating system.
Med den här kommandoknappen öppnar du en dialogruta som kan vara olika för olika operativsystem och där du hanterar dina datakällor.
This button opens an operating system-specific dialog for administration of your data sources.

Synonymer (svensk) for "operativsystem":

operativsystem
Swedish

Eksempelsætninger "operativsystem" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDen här artikeln gäller Google Chrome i Windows, Mac, Linux och Chrome-operativsystem.
The following steps apply to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
SwedishKunskap inom datornätverk, programmering och operativsystem rekommenderas.
Knowledge of computer networking, programming and operating systems is recommended.
SwedishDen här artikeln gäller Google Chrome i Windows, Mac, Linux och Chrome-operativsystem.
This article applies to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
SwedishInstruktionerna nedan gäller Google Chrome för Windows, Mac, Linux och Chrome-operativsystem.
The instructions below apply to Google Chrome on Windows, Mac, Linux, and Chrome OS.
SwedishFöljande steg gäller för Google Chrome för Windows, Mac, Linx och Chrome-operativsystem:
These steps apply to Google Chrome on Windows, Mac, Linx, and Chrome OS:
SwedishJabra PC Suite kan installeras på följande Windows-operativsystem
Jabra PC Suite can be deployed on the following Windows operating systems
SwedishI andra operativsystem eller för andra versioner ändras namnet på motsvarande sätt.
The name changes accordingly for other operating systems.
SwedishMen när du använder dem måste du tänka på att export av data inte sker oberoende av operativsystem.
Be aware that when exporting platform independence is not guaranteed.
SwedishUtöver att uppdatera datorns operativsystem bör du dessutom installera de senaste versionerna av datorns programvara.
Newer versions often contain more security fixes to prevent malware attacks.
SwedishKommer utvecklandet av tredje generationens tjänster eller av europeiska operativsystem kanske att lösa problemet?
Will developing third generation services or European operational systems resolve the problem?
SwedishVarken avkodarnas operativsystem eller de elektroniska programvärdena är i dag sinsemellan kompatibla.
Neither the decoders' operating systems nor the electronic program values are at present mutually compatible.
SwedishTips: Om du använder Chrome-operativsystem, kan du använda gästläget som ett alternativ till inkognitoläget.
Tip: If you're using Chrome OS, you can use the guest browsing feature as an alternative to incognito mode.
SwedishI Windows måste du alltså ställa in skalan till 75 % för att det ska se likadant ut som i andra operativsystem.
In Windows you would therefore have to set a scale of 75 % in order to have the same view as on the other platforms.
SwedishSom ett operativsystem genom ECVET kommer överföring, erkännande och ackumulering av läranderesultat att förbättras.
As an operational system, through ECVET, the transfer, recognition and accumulation of learning achievements will be improved.
SwedishMed vissa operativsystem är det också möjligt att få automatiska uppdateringar i samband med att de blir tillgängliga.
Some operating systems also offer automatic updates, so that you can automatically get updates soon after they're available.
SwedishI de flesta operativsystem kan du skapa flera användarkonton så att olika användare kan ha olika inställningar på datorn.
Most operating systems allow you to create multiple user accounts on your computer, so that different users can have different settings.
SwedishMicrosoft och Apple lanserar ofta uppdateringar av sina operativsystem.
Microsoft and Apple often release updates for their operating systems, and it's a good idea to install these updates when they become available for your Windows and Mac computers.
SwedishDet är endast möjligt för oss att navigera oss fram i våra operativsystem och få tillgång till filer på våra datorer om vi behärskar det engelska språket.
It is only possible to navigate our operating systems and access files using our computers if we have a command of the English language.