Svensk-engelsk oversættelse af "orkar"

SV

"orkar" engelsk oversættelse

SV orkar
volume_up
{verbum}

orkar (også: kan, får)
volume_up
can {vb.}
Dr Kelso plågar mig och jag orkar inte med det längre.
Dr Kelso's starting to get to me, and I don't think I can take it anymore.
They could not even be bothered to summon a tourism council.
Jag orkar inte med tanken på att förlora de små skatterna.
I can't stand the thought of losing my little treasures.
orkar (også: leda, tygla, ordna, behandla)
Det förutsätter dock att människor orkar arbeta fram till en höjd pensionsålder.
However, this presupposes that people will manage to keep working up to the raised retirement age.
Nu vet alla vad denna union står för, även om man inte orkar läsa hela fördraget.
Now we all know what this Union stands for, even if we could not manage to read the whole Treaty.
Som en av de sista talarna, hoppas jag att kommissionsledamoten ändå orkar lyssna på en talare till.
As one of the last speakers, I hope that the Commissioner will nonetheless manage to listen to one more speaker.

Synonymer (svensk) for "orkar":

orkar
orka
Swedish

Eksempelsætninger "orkar" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet förutsätter dock att människor orkar arbeta fram till en höjd pensionsålder.
However, this presupposes that people will manage to keep working up to the raised retirement age.
SwedishEtt land som förivrar sig och rycker fram för fort kanske inte orkar med den sista biten.
A country sprinting ahead at the moment may not last the pace.
SwedishJag orkar inte med tanken på att förlora de små skatterna.
I can't stand the thought of losing my little treasures.
SwedishSom en av de sista talarna, hoppas jag att kommissionsledamoten ändå orkar lyssna på en talare till.
As one of the last speakers, I hope that the Commissioner will nonetheless manage to listen to one more speaker.
SwedishHur ofta hör vi inte att människor inte orkar bry sig?
How often do we hear that people just don't care?
SwedishJag är emellertid glad över att liberalerna har lyckats medla och fortfarande orkar engagera sig i denna krävande uppgift.
However, I am glad that the Liberals have been able to mediate and are still up to the challenge.
SwedishDu orkar kanske inte så länge, men gör det.
You might not be able to hold it long, but go for it.
SwedishDet kräver äldreorganisationerna i Sverige och också mitt eget parti, De gröna, eftersom många inte orkar arbeta tills de är 65 år.
Senior citizens organisations in Sweden have been calling for this, as has my own party, the Greens.
SwedishVi orkar inte lyssna på den här typen av historier!
SwedishDu orkar ju inte ens lyfta pistolen.
You can't even lift that cannon you're carrying.
SwedishKommissionen orkar bara fördöma anhängarna av öppenheten, alltifrån Bernard Connolly till Paul van Buitenen.
The Commission only finds the energy to condemn those within it that advocate transparency, from Bernard Connolly to Paul van Buitenen.
SwedishDu orkar väl inte lyssna på det här...
SwedishOch jag orkar inte med det längre.
SwedishJag orkar inte med detta längre.
SwedishJag orkar knappt andas.
SwedishEn del vägrar ge upp och håller ut till det bittra slutet, medan andra inte orkar längre och faller samman i anfall av dramatisk passion.
Some refuse to give up and hold on to the bitter end, while others can't take it anymore and crumble in a fit of dramatic passion.
SwedishJag orkar snart inte mer.
SwedishJag orkar inte längre.
SwedishMin grupp förespråkar utan inskränkning att man befrämjar förnybara energikällor i dessa länder, men Altener-budgeten orkar inte med det.
My group approves without qualification the support of sustainable energy sources in these countries, but the Altener budget will not cover it.
SwedishJag orkar inte mer.