SV pack
volume_up
{neutrum}

1. generel

pack (også: massa, samling, koppel, band)
volume_up
pack {substantiv}
Jag välkomnar kommissionens meddelande och betänkandet av Doris Pack.
I welcome the Commission communication and the report by Mrs Pack.
Vi kommer att klara detta, fru Pack, med parlamentets hjälp naturligtvis.
This will be achieved, Mrs Pack, with Parliament's help of course.
Som Doris Pack också redan har påpekat handlar det också om kulturell mångfald.
Also, as Mrs Pack has already said, there is the whole question of cultural diversity.
pack (også: slödder, avskum, slagg)
volume_up
scum {substantiv}
pack (også: skräp, krafs, slödder)
volume_up
trash {substantiv}

2. vulgær

pack (også: slödder)
volume_up
riffraff {substantiv}

3. "slödder"

pack
volume_up
rabble {substantiv} (riff-raff)
This is no rabble of mindless Orcs.

Eksempelsætninger "pack" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishHerr ordförande, jag tackar Doris Pack för detta viktiga betänkande.
One of the conditions for this is a good training system for PE teachers and sports coaches.
SwedishOrdförande som äldsta föredragande i detta höga hus är jag glad för betänkandet Pack.
So, the opening of your speech will say that your colleague would have said something along these lines.
SwedishJag vill inleda med att tacka föredraganden Doris Pack för hennes förnämliga arbete och för initiativbetänkandet.
Mr President, we are about to discuss something wonderful – the circus.
SwedishSkulle inte punkt 15 kunna förstås: "Anpassa dig, punkt slut, ta annars ditt pick och pack och gå!"
Could not Paragraph 15 be understood as saying, 'Adapt, full stop. Otherwise, gather your belongings together and go!'
SwedishVerkligt pack, jag har själv mött människor som där har rollen som vice borgmästare och som endast anges med den titeln.
I have met people there who are supposed to be acting mayors but who do nothing to deserve the title.
SwedishDoris Pack har beskrivit det väl för oss och jag röstade för det.
SwedishJag kan bara instämma i vad Doris Pack sade och bekräfta att Kroatien gör stora ansträngningar för att närma sig Europeiska unionen.
It is therefore up to the European institutions to offer Croatia a close transatlantic relationship.
SwedishDoris Pack har satt dem på kartan.
Nevertheless, we do take the view that animals are a part of the traditional circus and that it must be possible to adopt directives that enable circuses to keep them.
SwedishJag måste få ställa samma fråga till kollegan Pack, eftersom den regering som jag nu företräder den gången inte hade något ansvar.
The question should really be handed back to her, because the government I represent here was not in office at the time.
SwedishHerr ordförande, jag har alltid ansett ett av privilegierna med att vara ledamot i detta parlament, är att få arbeta tillsammans med Pack.
Sport can therefore do more to foster mutual understanding than many an artificially conceived European project.
SwedishJag vill tacka föredragande Ulpu Iivari, Doris Pack och Christa Prets för deras utmärkta andrabehandlingsrekommendationer.
Organisations and institutions have to demonstrate clearly that they are centres of excellence and better than others in the field.
SwedishJag vet, fru Pack, ni är inte för dem, men det är den logiska konsekvensen av fördraget och av artiklarna 2, 48 och 92 i vårt fördrag.
Let us get together with the sports associations to work out rules to govern this which do not contravene Community law.
SwedishBetänkandet av Doris Pack är huvudsakligen grundat på välbehövliga förenklingsåtgärder inom ramen för gemenskapens program för utbildning och yrkesutbildning.
It is the greatest symbol of the 'European ideal '; in other words the competitiveness of the European monopolies.
SwedishVi rekommenderar att du använder det kostnadsfria Google Pack för att identifiera och blockera fientliga program.
Phishing is a message or website that tries to trick you into revealing personal information by appearing to be from a legitimate source, such as a bank (or Google!).
SwedishMitt besök i Kosovo som deltagare i den delegation som leddes av Doris Pack gjorde ett varaktigt intryck på mig.
My recommendation, which was not accepted by the committee, was that the Stabilisation and Association Agreements should be successfully implemented over a period of years.
SwedishDet informationsuppdrag som leddes av Doris Pack var mycket positivt, men lyckades bara ge en tillfällig förbättring eftersom situationen faktiskt inte har blivit löst.
Anyone who opposes this notion is regarded as an enemy and associated with former Turkish, German, Hungarian occupations.
SwedishJag respekterar följaktligen formuleringen om djur, men jag stöder ändå inte ett totalförbud för djurattraktioner på cirkus och menar att Doris Pack tar upp frågan på ett vettigt sätt.
The same criteria apply: hunting should be, and normally is, conducted with due attention to animal welfare issues.
SwedishJag skulle vilja tacka Ulpu Iivari, Christa Prets och Doris Pack för det betydande arbete de har lagt ned på dessa åtgärder, väl medvetna om hur viktiga de är.
In this case, however, the best is the enemy of the good, especially if those additions compromise the whole thing in the eyes of the Council.
SwedishHerr ordförande, jag vill först gratulera Pack, som är en mycket aktiv medlem i Europaparlamentet, till det arbete hon utfört.
I will be, perhaps, slightly less francophile this afternoon when I remind Members that in England we have a saying: the Battle of Waterloo was won on the playing fields of Eton.
SwedishSom Doris Pack nyss sa är vänortsverksamheten en viktig del. Där skapas ömsesidig kännedom och förståelse genom gemensamma selektiva, men också strukturerade, fleråriga avtal.
I am delighted that greater attention is being paid to the citizens and that there is a new-found sensitivity to issues of culture and European identity.