Svensk-engelsk oversættelse af "panorama"

SV

"panorama" engelsk oversættelse

EN

"panorama" svensk oversættelse

volume_up
panorama {substantiv}

SV panorama
volume_up
{neutrum}

panorama (også: vidsträckt utsikt)
volume_up
panorama {substantiv} (vista, view)
För bara några veckor sedan avslöjades i BBC: s TV-program Panorama en skandal avseende fjäderfä.
Just a few weeks ago the BBC TV programme Panorama exposed a scandal connected with poultry.
För bara några veckor sedan avslöjades i BBC:s TV-program Panorama en skandal avseende fjäderfä.
Just a few weeks ago the BBC TV programme Panorama exposed a scandal connected with poultry.
Dessa tekniker kommer att spela in debatterna och omröstningarna för att producera ett panorama i 360° över parlamentets arbete.
These engineers will record the debates and votes in order to produce a 360o panorama of Parliament's work.

Synonymer (svensk) for "panorama":

panorama
Swedish

Synonymer (engelsk) for "panorama":

panorama

Eksempelsætninger "panorama" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishHerr Aznar, som ni ser har jag skissat upp ett panorama med positiva och negativa inslag.
Mr Aznar, you will note that I have described a landscape of positive and negative positions.
SwedishVi står uppenbarligen inför ett frustrerande, grymt och - om jag får uttrycka det så - surrealistiskt panorama.
We are clearly facing a frustrating, cruel and, if I may say so, surreal, situation.
SwedishVerkligheten är dock den att vi deltar i ett panorama som till och med är värre än de minst optimistiska förutsägelserna.
However, the truth is that the situation is even more negative than the most pessimistic forecasts.
SwedishVi är mycket långt ifrån detta panorama.
SwedishIdag kan vi tyvärr göra samma prognoser för andra delar av världen dit smittan nådde senare, och vi får då ett liknande panorama.
Unfortunately we are now able to make the same forecasts for other parts of the world which were infected later, and the outlook is similar.
SwedishDet är den verkligheten vi måste göra något åt i ett panorama där Europeiska unionen är fullt medvetet om sitt historiska åtagande gentemot länderna på andra sidan Atlanten.
These are the realities we must confront in a context in which the European Union is fully aware of its historical commitment to the other side of the Atlantic.
SwedishOm vi analyserar de senaste händelserna i Colombia står vi inför ett panorama som är allmänt nedslående och dramatiskt, där situationen för de mänskliga rättigheterna är under all kritik.
If we study recent events in Colombia, we generally see a discouraging and tragic picture, in which the human rights situation leaves much to be desired.
SwedishRelationerna bör ställas i ett globalt perspektiv och fastställa ett nytt panorama av prioriterade mål med grund i den annorlunda gestalt som hoten i dag framträder i.
These relations must be put into a global context, with a new perspective on the contested objectives, based on the different form in which today's threats present themselves.
SwedishEn väg som enligt min åsikt är full av möjligheter och som mycket väl skulle kunna ändra det dystra panorama av misslyckanden som uteslutande det manliga området under sekler har skördat.
In my view, this territory is full of possibilities and could surely change the grim landscape of failures which, for centuries, have resulted from the exclusive domination of men.