Svensk-engelsk oversættelse af "perspektiv"

SV

"perspektiv" engelsk oversættelse

SV perspektiv
volume_up
{neutrum}

1. figurativ

perspektiv (også: utsikt, perspektivritning)
volume_up
perspective {substantiv}
Sjukdom kan diskuteras från ett inifrån perspektiv och ett utifrån perspektiv.
The disease can be discussed from an insider perspective and an outsider's perspective.
Och detta menar jag gäller både ur EU – perspektiv och ur USA – perspektiv.
And I mean that from a European perspective as well as a US perspective.
Och detta menar jag gäller både ur EU-perspektiv och ur USA-perspektiv.
And I mean that from a European perspective as well as a US perspective.

Synonymer (svensk) for "perspektiv":

perspektiv

Eksempelsætninger "perspektiv" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishI ett större perspektiv är även vårens händelser i arabvärlden av stor betydelse.
If we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
SwedishJag skulle därför vilja betrakta frågan ur ett mycket mer praktiskt perspektiv.
I should therefore like to look at this issue on a much more practical level.
SwedishNu är tiden inne att utveckla telekommunikationerna i ett demokratiskt perspektiv.
Now is the right time to develop telecommunications from the democratic angle.
SwedishDet krävs ett ”uppifrån och ned”-perspektiv för att skydda informationssamhället.
A top-down EU approach is required to protect the information society sector.
SwedishDet är dystra perspektiv som öppnar sig både för flyktingarna och för grannländerna!
Dark vistas are opening up for the refugees and for the neighbouring countries!
SwedishFrån ett ekologiskt perspektiv är det helt oansvarigt att göra på detta sätt.
From an ecological point of view, it is quite irresponsible to proceed in this way.
SwedishVi måste redan i dag utveckla perspektiv för tiden efter övergångsfristen.
We must develop perspectives now for the time following the transitional period.
SwedishMed det menas tillväxt som är hållbar från ett socialt och miljömässigt perspektiv.
This means growth that is sustainable from a social and environmental point of view.
SwedishUtifrån ett strukturellt perspektiv kan vi tyvärr inte fatta beslut om allt i dag.
From a structural point of view, unfortunately, we cannot decide on everything today.
SwedishDet är därför absolut nödvändigt att hitta lösningar ur ett europeiskt perspektiv.
That is why it is absolutely necessary to find answers from a European point of view.
SwedishDet var verkligen lyckat ur ett konkurrens- och transportpolitiskt perspektiv.
These have certainly been successful with regard to competition and transport policy.
SwedishI detta perspektiv är den yrkesmässiga sekretessen advokatens oeftergivliga skyldighet.
Seen in this light, professional confidentiality is a lawyer's inalienable duty.
SwedishJordbruket är en fullvärdig ekonomisk verksamhet som behöver långsiktiga perspektiv.
Farming is an economic activity in the fullest sense and needs long-term prospects.
SwedishDet står klart att innehållet i detta avtal måste betraktas ur ett djupare perspektiv.
It is clear that the contents of this agreement must be considered in more depth.
SwedishI ett bredare perspektiv måste EU:s politiska grundvalar stärkas ytterligare.
On a broader level, the political foundations of the EU must be further strengthened.
SwedishJag tror att man har förklarat detta ur olika perspektiv under debatten.
I believe that this has been explained in the debate from different perspectives.
SwedishDet betonar också vikten av förebyggande åtgärder och ett lokalt perspektiv på vården.
It also stresses the importance of preventative action and a 'local care approach'.
SwedishRådet har tydligt förklarat att det finns ett EU-perspektiv för Balkan.
The Council has clearly stated that there is a European prospect for the Balkans.
SwedishUtifrån ett EU-perspektiv borde de mänskliga rättigheterna betonas i större utsträckning.
From the point of view of the EU, there should be a closer focus on human rights.
SwedishDetta är kulmen på en process som ur mitt perspektiv har pågått i sex år.
This is the culmination of a process which has, in my view, lasted six years.