Svensk-engelsk oversættelse af "sjuk"

SV

"sjuk" engelsk oversættelse

SV sjuk
volume_up
{adjektiv}

sjuk (også: elak, ondskefull)
volume_up
ill {adj.}
Jag är oerhört lättad över att han inte verkar vara så sjuk som det först verkade.
I am immensely relieved that he appears not to be as ill as he appeared at the beginning.
Kofi Annan har blivit sjuk, och en släng av influensan har sällan kommit så olägligt.
Kofi Annan has been taken ill, and rarely has a bout of flu come at a worse moment.
Om någon är sjuk skall de ges möjligheten att få behandling utomlands.
If somebody is ill, they should be given the possibility of receiving medical care abroad.
sjuk
volume_up
sick {adj.} (ill, unwell)
Ingen mamma är sjuk i 20 veckor, och inte heller ammande mödrar är sjuka.
No mother is sick for 20 weeks; neither are breastfeeding mothers sick.
Jag har en sjuk mamma, ett krävande jjobb... och en snurrig flickvän.
I got a sick mother, a demanding job... and a miffed girlfriend.
i Sangin där jag var sjuk 2002, var den närmsta hälsokliniken inom tre dagars promenad.
In Sangin where I was sick in 2002, the nearest health clinic was within three days walk.
sjuk (også: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {adj.}
Och om du är i ett Moai så förväntas du dela med dig av bytet då du upplever lycka, och om det går dåligt, barn blir sjuka, föräldrar dör, så har du alltid någon som stöder dig.
And if you're in a Moai you're expected to share the bounty if you encounter luck, and if things go bad, child gets sick, parent dies, you always have somebody who has your back.
sjuk (også: dålig)
volume_up
crook {adj.} [aus.eng.] [hverd.]
sjuk (også: dålig, risig, värdelös, hängig)
volume_up
crummy {adj.}
sjuk (også: blek, dunkel, svag, matt)
volume_up
feeble {adj.}
sjuk (også: bräcklig, svag, skör, osäker)
när någon är lagligen berövad friheten för att förhindra spridning av smittosam sjukdom eller därför att han är psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av droger eller lösdrivare,
the lawful detention of persons for the prevention of the spreading of infectious diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts or vagrants;
sjuk (også: sjukdomsdrabbad)
Jakten motiverades framförallt av att genetiskt sjuka individer skulle tas bort.
The main justification for the hunt was that genetically diseased individuals should be removed.
I Frankrike och Tyskland slaktar man hela djurbeståndet om ett enda djur är sjukt.
In both France and Germany the whole herd is slaughtered if a single animal is found to be diseased.
Man skulle kunna säga - och jag har redan sagt det flera gånger - att sektorn är sjuk upp till en viss nivå.
One might say - and this is not the first time I am saying this - that the sector is diseased up to a certain point.

Synonymer (svensk) for "sjuk":

sjuk

Eksempelsætninger "sjuk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDen andra stora motsättningen gäller sjuk- och hälsovårdspersonalens rättigheter.
The other major discrepancy concerns the rights of healthcare personnel.
SwedishEftersom frågeställaren är sjuk, kommer fråga nr 12 från Bowis att besvaras skriftligen.
As the author is unwell, Question No 12 by Mr Bowis will be replied to in writing.
SwedishDetta kommer att leda till ökade kostnader för pensioner och sjuk- och hälsovård.
As a result, spending on pensions and healthcare is certain to rise.
SwedishDet är ett beklagligt faktum att sjuk- och hälsovården är långtifrån idealisk i många länder.
It is an unfortunate fact that health care is far from ideal in many countries.
SwedishNär läkare och sköterskor lämnar de östeuropeiska staterna blir sjuk- och hälsovården lidande där.
When doctors and nurses leave Eastern European States, healthcare suffers there.
SwedishJag vill avsluta med att säga att överbeskattning inte är något botemedel mot en sjuk ekonomi.
I would like to end by saying that overtaxation is not a remedy for an ailing economy.
SwedishVad värre är, detta hjälpbehov är som störst i barndomen, när man är sjuk eller gammal.
What is even worse, this need is felt most powerfully in childhood, in sickness and in old age.
SwedishHan är sjuk och får ingen lämplig medicinsk behandling.
Furthermore, he is unwell and has not received adequate medical treatment.
SwedishDet är viktigt att också de prioriterar sjuk- och hälsovården.
It is important that they too should make health care a priority.
SwedishAvslutningsvis vill jag betona att sjuk- och hälsovård inte kan jämföras med varor till salu.
Finally, I should like to stress that health services cannot be compared with goods offered for sale.
SwedishHan / hon är då sjuk-, olycksfalls- och pensionsförsäkrad.
They are then covered by sickness, accident and pensions insurance.
SwedishHan/hon är då sjuk-, olycksfalls- och pensionsförsäkrad.
They are then covered by sickness, accident and pensions insurance.
Swedish(skratt) Och jag tänker, "Vad är det här för en sjuk metafor?
(Laughter) And I'm like, "What is this jacked-up metaphor?
SwedishHan var tvungen att åka hem på grund av att hans fru är sjuk.
He has had to return home because his wife is unwell.
SwedishEn 44-årig, dokumenterat psykiskt sjuk amerikan skulle flyga med sin fru från Miami till Orlando.
A 44-year-old American with a history of psychiatric illnesses was flying with his wife from Miami to Orlando.
SwedishJag ersätter David Casa som är sjuk och har bett mig använda hans talartid.
   Madam President, I am standing in for Mr Casa, who is indisposed, and has asked me to make use of his speaking time.
SwedishSjuk- och hälsovård ska vara en nationell kompetens.
Healthcare is and must remain a national prerogative.
SwedishLynne, Gillians är inte sjuk, hon är en dansare.
We walked in this room and it was full of people like me.
SwedishVi anser att alla initiativ som tas inom den gränsöverskridande sjuk- och hälsovården bör grundas på dessa principer.
We feel that any initiative you take on cross-border healthcare should be built on these principles.
SwedishJag ersätter min kollega David Hammerstein Mintz som är sjuk.
Sometimes they are simply not forthcoming.