Svensk-engelsk oversættelse af "skriva in"

SV

"skriva in" engelsk oversættelse

SV skriva in
volume_up
{verbum}

1. generel

skriva in (også: registrera, koda in, knappa in)
Om Du vill skriva in flera värden, trycker Du efter varje inmatningsrad på Kommando Ctrl +Retur.
If you would like to enter various values, press Command Ctrl + Enter key after each input line.
Här kan Du skriva in ett nummer och trycka på retur, så flyttar Du pekaren direkt till den nya positionen.
To place the pointer in the new position, enter here a different number and press the enter key.
Du kan skriva in ett nytt namn direkt eller placera markören i början eller slutet av namnet med piltangenterna och ta bort eller lägga till delar eller flytta markören till ett annat ställe.
Use the arrow keys to set the cursor at the beginning or end of the name to delete or add to part of the name or to reposition the cursor.
skriva in (også: anmäla, visa, uppfatta, uttrycka)
Intyget ger dig rätt att skriva in dig i försäkringskassan i landet där du bor.
The S1 form will allow you to register with the healthcare authority of your place of residence.
Intyget ger dig och din familj rätt att skriva in er hos försäkringskassan i landet där ni bor.
This form entitles you and your dependents to register for health insurance in the country where you live.
Intyget ger dig och dina anhöriga rätt att skriva in er hos försäkringskassan i landet där ni bor.
This form entitles you and your dependants to register for health insurance in the country where you live.
skriva in (også: boka in, checka in, skriva in sig)
Jag tror att det ändå är allt för många människor som tror att tillväxt är något som man bara kan skriva in i en bok och att det då kommer av sig självt.
I think that too many people think that growth is something that you can simply write in a book and it just happens.
skriva in
Vi står nu inför omröstning och att skriva in den här lagstiftningen i unionens historia och jag vill gratulera föredraganden till ett utmärkt arbete.
Today we are on the eve of voting on and inscribing such legislation in the history of the Union, and I want to congratulate the rapporteur on his excellent work.
skriva in (også: skriva in med blyerts)
Varför inte skriva in ett toppmöte för regeringskonferensen före den 1 maj i kalendern?
Why not pencil into the calendar an IGC summit meeting before 1 May?
skriva in
Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
I came down to sign in about 8.30 p. m. only to find that the session was over.
Jag kom ner för att skriva in mig vid 20.30 och fann att sammanträdet var över.
I came down to sign in about 8.30 p.m. only to find that the session was over.
Kanske har jag glömt bort att skriva in mig, men jag deltog i alla omröstningar i går.
Perhaps I forgot to sign it, but I did take part in all the votes yesterday.

2. IT

skriva in

Lignende oversættelser "skriva in" på engelsk

skriva verbum
in- adjektiv
in adverbium
in præposition
English

Eksempelsætninger "skriva in" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishI textfältet kan du skriva in tecken, som ska infogas efter slutnotsnumreringen.
In this text box, enter the characters to be inserted after the endnote numbering.
SwedishTill att börja med måste de skriva in en hänvisning i artikel 6 i EU-fördraget.
For a start, they must incorporate an amendment to Article 6 of the EU Treaty.
SwedishDu kan skriva in texten direkt eller infoga ett databasfält där markören står.
Enter the text directly or insert a database field at the position of the cursor.
SwedishHär kan du välja mellan olika teckenstorlekar eller skriva in en teckenstorlek.
You can choose between different font sizes from this list or enter a size manually.
SwedishAtt skriva in Eurojust i utgiftskategori 3 är emellertid inte ett särskilt lyckat val.
The reallocation of Eurojust to category 3, however, is not such a clever move.
SwedishI textfältet kan du skriva in tecken som ska infogas efter fotnotsnumreringen.
In this text box you can enter the characters to be inserted after the footnote numbering.
SwedishAtt skriva in dessa rättigheter också på europeisk nivå i traktaten kan vara en sådan väg.
One way might be to also include these rights in the Treaty at European level.
SwedishOm du aktiverar den här rutan, kan du skriva in den önskade rubriken för Z-axeln i textfältet.
Check this box and enter the desired Z axis title in the respective text field.
SwedishOm du aktiverar den här rutan, kan du skriva in den önskade rubriken för X-axeln i textfältet.
Check this box and enter the desired X axis title in the respective text field.
SwedishOm du aktiverar den här rutan, kan du skriva in den önskade rubriken för Y-axeln i textfältet.
Check this box and enter the desired Y axis title in the respective text field.
SwedishI det här textfältet kan du skriva in det land där företaget finns.
Enter the state/province in which the company is located into this text field.
SwedishDu kan byta namn på ett avsnitt genom att dubbelklicka på etiketten och skriva in ett nytt namn.
You can rename a section by double-clicking the label and typing in a new name.
SwedishOm Du aktiverar den här kryssrutan, kan Du skriva in den önskade underrubriken i textfältet.
Check this box and enter the desired subtitle in the respective text field.
SwedishDet chockar mig att den socialdemokratiska gruppen vägrade att skriva in detta i förslaget.
I am shocked that the Socialist Group refused to put that in the motion.
SwedishNu kan Du skriva in data som hör till den här posten i de andra fälten.
You can now enter data into the other fields belonging to this entry.
SwedishOm du vill infoga ett eller flera tecken efter slutnotssymbolen, så kan du skriva in dem här.
If you want to insert one or several characters after the endnote icon, enter them here.
SwedishSådana formulär kan användas till att låta användare skriva in data som sedan skickas via Internet.
These forms can be used for a user entering data to be sent over the Internet.
SwedishPå den nya sidan kan Du skriva in text, infoga objekt osv precis som på " normala " sidor.
You can enter text, insert objects, etc. into the new page as if it were a " normal " page.
SwedishKommissionen har emellertid inte ens ansett det nödvändigt, att skriva in detta i sitt förslag!
Yet the Commission did not even consider it necessary to incorporate them in its draft!
SwedishOm du vill infoga ett eller flera tecken framför slutnotssymbolen, så kan du skriva in dem här.
If you want to insert one or several characters before the endnote icon, enter them here.