Svensk-engelsk oversættelse af "släkting"

SV

"släkting" engelsk oversættelse

volume_up
släkting {fæl.køn}

SV släkting
volume_up
{fælleskøn}

släkting (også: anhörig, anförvant)
volume_up
relative {substantiv}
Tänk er en enda släkting som blir våldtagen, och att det upprepas tiotusentals gånger.
Imagine the rape of a single relative, and imagine the same thing happening to tens of thousands of others.
En av mina uppdragsgivare har i egenskap av testamentstagare blivit tilldelad egendom av en släkting.
One of my constituents has inherited a legal estate through the will of a relative.
Det finns mycket få skotska familjer som inte har en släkting, om än avlägsen, som bor i Kanada.
There are very few Scottish families that do not have a relative, however distant, living in Canada.
volume_up
relation {substantiv}
Latinamerika är när det gäller utrikesrelationerna Europeiska unionens fattiga släkting.
Mr President, Latin America is the poor relation in the European Union's external policy.
Det finns ingen släkting till oss som arbetar där utan det är fattiga, hederliga kvinnor från Nordafrika som arbetar där.
No relation of ours is working there; poor, respectable women from North Africa are working there.
Vi kan tänka på mål 3, det territoriella samarbetet i EU, som strukturfondernas fattiga släkting.
We can think of Objective 3, European territorial cooperation, as the 'poor relation of the Structural Funds'.
släkting (også: säkerhetsåtgärd, sidosläkting)
volume_up
collateral {substantiv}
volume_up
connection {substantiv} [am.eng.]
släkting (også: kusin)
volume_up
cousin {substantiv}
Lawrence – som var en avlägsen släkting till mig – men han hade också en annan vision för regionen.
T E Lawrence of Arabia – who is a distant cousin of mine – wanted that too, but he also had a different vision for the region.
Inbegriper den föräldrarna och barnen eller alla tänkbara släktingar inklusive sysslingar?
Is it the parents and children, or all possible relatives extending as far as second cousins?
släkting (også: familj, släktskap, släktingar, ätt)
volume_up
kin {substantiv}
Varje medborgare är min vän och släkting.”
Every citizen is my own kith and kin'.
Förhindrande av inavel & igenkännande av släktingar.
Kin recognition and genetic incompatibility.
Hur hönsen känner igen släktingar och i vilken omfattning släktskap påverkar deras liv är frågor jag fortfarande funderar över.
I am interested in how individuals are able to recognise kin and genetic dissimilarity, and how this affects mate choice, sperm competition and cryptic female choice.

Synonymer (svensk) for "släkting":

släkting
Swedish

Eksempelsætninger "släkting" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet finns en släkting till Corvinus liggandes där...... knappt tre meter från dig.
There is a descendant of Corvinus lying there...... not three feet from you.
SwedishDet finns mycket få skotska familjer som inte har en släkting, om än avlägsen, som bor i Kanada.
The European Commission is resolved to do all it can to keep it that way.
SwedishTack, Matty, för att du födde min lilla nyfödda släkting.
Matty, thank you for delivering my brand-new little baby niece to me.
SwedishOm ansökan godkänns får din partner eller släkting ett registreringsbevis som intygar deras rätt att bo i landet.
If the application is accepted, your relatives/partner will get a registration certificate.
SwedishKhalid var Saddiqs enda släkting och han svor att hämnas
Khalid was Saddiq's only family, and he swore revenge.
SwedishMan har innefattat föräldrar med svårigheter i hemlandet då de inte har stöd från någon annan släkting.
Parents with difficulties in the country of origin have been included if they do not have any other family support.
SwedishDen är då färdig att ätas medan den släkting som fötts upp naturligt väger knappt 1 kilo efter dessa sju veckor.
At seven weeks, chickens who consume antibiotics in their feed are ready for slaughter, whereas those which do not, weigh barely one kilogram.
SwedishKanske tillåter ni att jag firar dessa konventioner av en särskild anledning, eftersom det var en släkting till mig som grundade den brittiska Röda korsverksamheten.
Perhaps I could be allowed a special reason for celebrating these conventions, as one of my family members founded the British Red Cross movement.
SwedishDin partner eller släkting som inte är EU-medborgare ska ansöka om ett uppehållskort hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) inom tre månader.
Your non-EU relatives or partner should apply for a residence card with the authorities (often the town hall or local police station) within 3 months of arriving.
SwedishDet blir ofta så att en eller båda föräldrarna inte återvänder, och de kan vara likgiltiga inför sina barns öde, vars bästa hopp är att någon släkting tar hand om dem.
One or both parents often never return and they can be indifferent to the fate of their children, whose best hope is to be cared for by close relatives.
SwedishMin avlägsna släkting, T. E. Lawrence av Arabien, skrev en gång: [ ” Jag skrev min vilja över himlen i stjärnor för att ge dig frihet, detta värdiga hus som uppbärs av sju pelare. ” ]
Rightly, others have paid tribute to Mr Imbeni, my predecessor as Vice-President representing Parliament on the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly.